Tag Archive | najvažnija

Dobra priprema pacijenta je najvažnija

Dobar timski rad podrazumeva da svaki pojedinac u stručnom timu radi upravo ono za šta je najstručniji. A šta i može biti važnije u zdravstvu od dobre pripreme pacijenta?

Najvaznija je dobra priprema pacijenta .

.     .     .     .     .     .

Robert Leighton