Tag Archive | međunarodni

Sve kliničke studije se kod nas sprovode po međunarodnim standardima

Sve kliničke studije se kod nas vrše po visokim međunarodnim (zapadnim) standardima.

06. Klinicka ispitivanja lekova

DiaBloG – 2013.

.

Picture1b