Archive | septembar 2022

Grčka fistula već i u Hrvatskoj

Dijalizna Srbija ponovo, po ko zna koji put, preskočena.

Poštovani čitaoci,

da biste lakše pratili dalji tekst, preporučujemo vam da prvo pročitate naš post o endovaskularnoj metodi stvaranja A-V fistule, metodi o kojoj smo pisali pre 3 godine, prvi i jedini na ovim prostorima:

Link: Kako najbrže dobiti AV fistulu za dijalizu?

Nažalost, ni posle našeg detaljnog prikazivanja pomenute metode, ni lekari, ni pacijenti, nisu ništa učinili da se više zainteresuju za tu novost, i da podstaknu naše zdravstvene autoritete na poboljšanje brige za stvaranje i očuvanje krvnih pristupa za hemodijalizu.

Podsetimo ovde da smo već prenosili inicijative (sa jednog simpozijuma u VMA 2014. godine) o potrebi stvaranja 24/7 dežurnog vaskularnog centra za hemodijalizne pacijente, a posebno smo razrađivali sve detalje oko revizija, korištenja i nege dijaliznih fistula.

Obzirom da su endovaskularnu metodu nekako najbrže razvili i širili lekari iz nama bratske Grčke, za očekivati je bilo da će srpski doktori lako i brzo stupiti u kontakt s njima, i početi sticati sopstvena iskustva.

Nažalost, srpski nefrolozi, vaskularci, radiolozi, i ostali, na pomen Grčke i Grka, imaju pre svega turističke asocijacije: Prvi Prst, Srednji Prst, Zakintos, Tasos (i sva druga mesta gde ima Lidl), Kefaloniju da i ne pominjemo …

Ništa bolje nije ni sa pacijentskim udruženjima. Oni uglavnom insistiraju na bez-u(mnim) druženjima. Tako im je valjda najlakše razdeliti novac koji im daju državna ministarstva i farmaceutski sponzori. Samo tako se moglo desiti da i posle Miškolca, Zvonalisa, Ljubinka, i dalje imamo: sportske igre, pikado, psihološko-podrškna predavanja, ilustrovane slikovnice i fejsbukanje do besvesti i besmisla. Nijedno udruženje dijaliznih pacijenata nije pokrenulo nikakvu aktivnost za promenu pravilnika koji im ograničava kvalitetnije dijalize i veće dijalizatore na samo 20%, jer iz svih grla dolazi samo ono: tra-la-la-tra-spla-tacija! (Da, i zbog manjka pismenosti, uvek fale ona 2 slova n).

No, tako nam je kako nam je: svako ima nefrologiju kakvu zaslužuje.

Da se vratimo na endovaskularno formiranje AV fistule, metodu koju smo radi lakšeg pamćenja skratili u metodu za Grčke fistule. (Zbog prof. Dr Alexandrosa Malliosa koji je najviše zaslužan za promociju metode endo-AVF).

Iako smo dakle među nama balkancima, mi Srbi mnogo bliži Grcima, i kulturno-istorijski i geografski, desilo se ipak, da se Grčka fistula pojavila na krajnjem zapadu Balkana, u Zagrebu, Splitu i Rijeci. Srbija je opet, po ko zna koji put preskočena.

Naime, kako su neki već i primetili, u medijima se pojavila sitna agencijska vest da je doktor Panagiotis M. Kitrou, intervetni radiolog iz grčke Sparte (Patras), prvo u Zagrebu (20.09.2022), a zatim u Rijeci, te na kraju i u Splitu, demonstrirao i nadgledao praktično izvođenje endovaskularnog stvaranja A-V fistule.

.

U Zagrebu je to bilo 20.09.2022. u Vinogradskoj, u KBC-u Sestre milosrdnice, a pod rukovodstvom profesora Panagiotisa zahvat je izvodio Dr Luka Novosel, subspecijalista interventne radiologije; u Rijeci je 21.09.2022. dr Panagiotis nadgledao rad dr. Lovre Tkalčića iz Zavoda za radiologiju KBC-a Rijeka; a u Splitu 22.09.2022. zahvat je izvodila dr. Ivana Štula takođe subspecijalista interventne radiologije iz Zavoda za radiologiju KBC-a Split.

.

Daljim traganjem po različitim izvorima, može se saznati i sledeće:

Uz profesora Panagiotisa svo troje hrvatskih doktora su prisustvovali svim operacijama u navedena 3 Kliničko-bolnička centra. Svugde su učinjena po dva zahvata, svim pacijentima je kreirana AV fistula za pristup hemodijalizi metodom WavelinQ, (Beckton Dickinson, Franklin Lakes, New Jersey, USA) a zahvat je izveden nakon prethodne pripreme i edukacije hrvatskih interventnih radiologa, uz multidisciplinarni tim koji čine instrumentarke, radiološki tehničar, anesteziolog i anesteziološki tehničar.

.

Sam zahvat se odvija metodom koja se naziva Seldingerova tehnika, a bolesnici su selektovani nakon kliničkog pregleda nefrologa i vaskularnog hirurga uz obavezno Doppler sonografsko mapiranje izvedeno od strane radiologa. Uslov za endo-AVF je postojanje dubokih perforantnih (komunikacijskih) vena, koje povezuju venske slivove cefalične i bazilične vene.

.

Agencije dalje kažu: „Za potrebe hemodijalize pacijenata sa zatajenjem bubrega inače se radi kirurško spajanje arterije i vene na ruci. To se zove A-V fistula i služi za provođenje dijalize. Endovaskularno znači da je taj postupak umjesto kirurškim putem (otvorenim rezom) izveden kroz krvnu žilu, bez otvorene operacije i spolja vidljivih ožiljaka”, objasnili su iz KBC-a.

.

I dalje: „Iz KBC-a  poručuju da je to ohrabrujuća vijest za sve pacijente sa zatajenjem bubrega i zamjena je za klasični kirurški zahvat. Prema dosadašnjim medicinskim saznanjima, nakon toga zahvata očekuje se duže funkcioniranje fistule bez potrebe za reoperacijama koje su inače česte kod takvih pacijenata. Pacijenti nakon zahvata već sljedeći dan mogu biti otpušteni iz bolnice.”

.

Obe metode endo-AVF (Ellipsys i WavelinQ) koriste duboke perforantne (komunikacijske) vene koje spajaju površnu i duboku vensku mrežu podlaktice sa proksimalnim radijalnim i ulnarnim arterijama i venama. Razlika je u aparatima i tehnici: Ellipsys koristi termalnu energiju i ultrazvučno navođenje, dok WavelinQ koristi radiofrekventnu energiju i fluoroskopsko navođenje. U Ellipsys metodi koristi se samo 1 kateter, dok se WavelinQ metodom ubacuju i poravnavaju 2 katetera, jedan u arteriji, drugi u veni.

.

Pošto smo u našem prvom postu o Endo-AVF naglasak stavili na Ellipsys metodu i praksu prof. Dr Alexandros Malliosa  sada se kao neminovno postavlja i sledeće pitanje:

Koja metoda stvaranja endo-AVF je bolja: Ellipsys ili WavelinQ-4F ?

Odgovor na pitanje iz naslova daje sledeći rad:

„Poređenje uspešnosti perkutanih A-V fistula stvorenih Ellipsys i WavelinQ uređajima“

„Comparison of Outcomes of Percutaneous Arteriovenous Fistulae Creation by Ellipsys

and WavelinQ Devices“:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S105104432030525X

Cilj rada bio je poređenje kliničkih ishoda perkutanih AV fistula učinjenih Ellipsys i WavelinQ uređajem. Retrospektivno je pregledano 100 slučajeva učinjenih AVF (65 Ellipsys i 35 WavelinQ) u periodu od decembra 2017. do decembra 2019. godine. Prosečna starost pacijenata je bila 64,1 godinu (od 28 do 86), a prosečan indeks telesne mase 27,2 (15-45) kg/m2.

.

Rezultati su pokazali 100% uspešnost Ellipsys tehnike u odnosu na 97% uspešnost WavelinQ metode. Prosečno vreme trajanja zahvata je bilo 14 minuta za Ellipsys i 63 minuta za WavelinQ metodu. Zrelost (maturacija) AVF nakon 4 sedmice je registrovana u 68,3% Ellipsys zahvata, i u 54,3% WavelinQ zahvata. Uspešno provođenje dijaliza preko tako učinjenih AVF je bilo u 31 od 39 pacijenata (79,5%) sa Ellipsys zahvatom i u 14 od od 24 pacijenata (58%) sa WavelinQ zahvatom. Neželjenih događaja vezanih za fistulu je bilo 4 (1 Ellipsys i 3 WavelinQ). Intervencija na AVF je bilo u 27,7%  naspram 26,5% slučajeva (u 33 Ellipsys i 15 WavelinQ zahvata).

.

Afunkcija AVF je registrovana u 15,4% Ellipsys i 37,1% WavelinQ zahvata. Nakon intervencija, sekundarna prohodnost AVF (nakon 12 meseci) je bila značajno veća u pacijenata sa Ellipsys zahvatom (82%) naspram onih sa WavelinQ zahvatom (60%).

.

Dakle, zaključak ove retrospektivne analize je da je Ellipsys metoda bolja, ali istine radi treba reći i to da WavelinQ metoda počinje od krvnih sudova bliže šaci, tako da ako ona i ne uspe ostaje dovoljno prostora iznad za Ellipsys tehniku, ili klasičnu hiruršku tehniku.

Za one koji žele više pojedinosti, evo linkova za literaturu i detalje:

.

.

 

https://m.vecernji.hr/galleries/gallery-526774/?page=1

 

https://www.bd.com/en-us/products-and-solutions/products/product-families/wavelinq-endoavf-system#productsaccessories

https://www.healio.com/news/nephrology/20220107/ellipsys-wavelinq-yield-comparable-primary-outcomes-for-percutaneous-fistula-creation

https://evtoday.com/news/study-compares-avenu-ellipsys-access-system-to-bd-wavelinq-for-pavf-creation

 

 

Za one koji žele da pročitaju kakvo je stanje u Srbiji, neka kliknu na sledeći link:

Sašina priča: Zašto biti na dijalizi znači biti otpisan?

.

===============================

===================

========

.

.

.

.

DiaBloG – 2022

.

.

.

 

 

 

….