Odgovori na Vaša pitanja

Koliki treba da bude nivo bikarbonata u dijaliznoj tečnosti?

Ovo pitanje postavio nam je Aleksandar, iz Niša. Najkraći i najtačniji odgovor bi bio: Nivo bikarbonata se mora podešavati individualno svakom pacijentu, na svakom H(d)F tretmanu. I prirodni bubreg radi isto tako, proizvodi (regeneriše) bikarbonatne jone zavisno od potreba organizma, pa bi i dijaliza trebalo da pokušava isto. Kiselost krvi, ili količina Vodonikovih (kiselih) jona, izražava se kao pH, i normalno, u stanju acido-bazne ravnoteže, iznosi 7,35-7,45. Ako je jona bikarbonata više, krv postaje alkalna, odnosno pH joj je veći od 7,45. A ako je jona bikarbonata u krvi malo, a jona vodonika (odnosno kiselina) mnogo, onda je krv acidotična, tj, pH joj je manji od 7,35.  I acidoza i alkaloza su štetne pojave. I tako mali pomak, kao što je pH od 7,0 (acidoza) ili 7,6 (alkaloza) mogu izazvati smrt pacijenta. Zato svaki savremeni aparat za hemodijalizu ima poseban taster za podešavanje nivoa bikarbonata u dijaliznoj tečnosti. Ako se uopšte ne podešavaju, standardno su 32-34 mmol/L u dijaliznoj tečnosti. (Na ovo treba dodati i malu količinu acetata iz A-koncentrata, najčešće oko 3 mmol/L, koji u organizmu isto postaje bikarbonat), znači standardno se nivo bikarbonata u krvi pacijenta pokušava podići ka 35-37 mmol bikarbonata. (?!)

Ako je normalna vrednost bikarbonata u krvi 22 do 28 mmol/L, zašto su onda u dijaliznoj tečnosti ostavljene tako visoke vrednosti bikarbonata? Odgovor na to pitanje, mogao je spasiti mnoge pacijente iznenadne srčane smrti na hemodijalizi (link1, link2). Iz najboljih namera, nefrolozi i tehnolozi, su učinili hemodijalizu opasnom. Činjenica je da pred dijalizu, većini pacijenata je nivo kiselina u krvi visok, a nivo bikarbonata u krvi nizak (16 – 22 mmol/L). Zato su lekari i tehnolozi, iz najbolje namere da im što bolje iskoriguju tu acidozu, omogućili preko normale (suprafiziološke) nivoe bikarbonata. Pacijenti sa hemodijalize izlaze sa alkalozom, bikarbonati u krvi su im oko 32-34 mmol/L. Ali, ne može se jednim obrokom čovek najesti za naredna 3 dana. A brzo povećavanje bikarbonata u krvi može biti vrlo opasno, naročito kod pacijenata koji su iz bilo kog razloga imali nizak Kalijum. Zato bi dobar nefrolog i dobar dijalizni centar, trebali da pri svakoj sumnji (a najbolje što češće) odrede svakom pacijentu bikarbonate i kalijum pre dijalize (analiza traje 1 minut) i da na osnovu tih rezultata izaberu odgovarajuću dijaliznu tečnost i podese nivo bikarbonata. A mogu se i povećavati i snižavati za (plus ili minus): 8 mmol/L: od npr: 24 do 40 mmol/L u dijaliznoj tečnosti (plus acetat).

Acidoza (pojačana kiselost krvi) izaziva smanjenje srčane snage, povećava razgradnju mišića, izaziva pad krvnog pritiska, oštećenja kostiju, smanjuje dejstvo insulina i izaziva porast šećera, i mnoge druge simptome.

Alkaloza (pojačana alkalnost krvi) izaziva usporeno disanje, smanjenje kiseonika u krvi, a porast ugljedioksida u krvi, izaziva ošamućenost, obamrlost, pospanost, pad krvnog pritiska, grčeve, trnjenje u ekstremitetima (parestezije) i srčane tegobe: slabost i aritmije, a u težim slučajevima (nizak kalijum) i nagli srčani zastoj (kardio-pulmonalni arest). Alkaloza direktno smanjuje nivo Kalcijuma, Kalijuma, Magnezijuma, Fosfora i Kiseonika, u krvi.

Ono što je Aleksandar još pitao, za nivo Natrijuma: nivo Natrijuma (soli) se podešava na svakom dijaliznom aparatu, posebnim tasterom, nezavisno od tastera za bikarbonat i to se dosta često radi, jer svi znaju da je Natrijum bitan za održanje krvnog pritiska i prevenciju grčeva. Pošto HD aparat uzima Natrijum i iz kiselog (elektrolitskog) koncentrata i iz alkalnog (NaHCO3, bikarbonatnog) koncentrata, jasno je da će u situaciji kada se na HD aparatu smanjuje nivo bikarbonata, doći do povećanja uzimanja svih elektrolita (Natrijuma, Kalcijuma, Magnezijuma, Kalijuma, Hlora) iz elektrolitskog koncentrata, ali će nivo Natrijuma ostati uvek onakav kakav je i zadat (135 -145 mmol/L). Ko želi da izbegne žeđanje i posledično visok donos tečnosti, ne bi trebao da podešava Natrijum na preko 140 mmol/L.

Zašto se pacijentima na hemodijalizi daje Manitol?

I na ovo pitanje Aleksandra iz Niša, daćemo najjednostavniji mogući odgovor: Zato da bi održao nivo tečnosti (krvne vode) u krvnim sudovima. Naime, koncentrovani rastvor Manitola (obično 20%) daje se kao osmotski (jako) aktivno sredstvo (250 ml infuzije 20% Manitola tokom 30-60 minuta, na HD), jer kao i svaka druga osmotski aktivna supstanca Manitol će za sobom povući ili zadržati vodu u krvnim sudovima. Aparati za hemodijalizu ostvaruju ultrafiltraciju, izvlačenje tečnosti, ali samo iz krvnih sudova, da ne kažemo baš iz krvnog korita. Ali, voda je u ljudskom organizmu većinom izvan krvnih sudova. Da bi se ta voda privukla i postala dostupna ultrafiltraciji, ponekad se pacijentu daje osmotski aktivno sredstvo (ono koje privlači sebi vodu), a to su recimo koncentrovani rastvori glukoze (10-50%), koncentrovani rastvori soli (10% NaCl), 20% rastvor Manitola, 20% rastvor albumina, itd. itd.

Ako je pacijent bio dugo bez dijalize, pa mu se onda naglom, brzom i efikasnom dijalizom očiste urea, kreatinin i drugi otrovi iz krvi, koji su takođe osmotski aktivna sredstva, tada može doći do „bežanja“ vode iz krvnih sudova natrag u tkiva gde su urea i kreatinin ostali i dalje visoki (i koncentrovaniji nego u krvi). Tako nastaje tzv. dijalizni dizekvilibrijum sindrom: kad voda uđe u tkivo mozga, onda mozak ‘raste kao kvasac’ unutar lobanje, a lobanja se ne može povećati, tj. proširiti, pa pritisak moždanih ovojnica na kost lobanje izaziva glavobolju, povraćanje, grčeve, epi napade, čak i smrt. Zato se pacijentima koji nisu bili na svojim redovnim dijalizama, ili su došli na prvu dijalizu sa vrlo visokim vrednostima ureje i kreatinina, namerno rade slabo-efikasne (a češće) dijalize, i još im se primeni i infuzija nekog osmotski aktivnog sredstva kao što je Manitol.  Manitol tada služi da zadrži vodu u vaskularnom koritu, da ona ne bi bila odvučena u mozak. Korisnost manitola u drugim indikacijama, npr. radi sprečavanja grčeva ili pada pritiska, nije dokazana, mada se neki pacijenti subjektivno osećaju bolje kada primaju infuziju osmotski aktivnog sredstva tokom hemodijalize.

Može li se preko probavnog trakta smanjiti nivo uremijskih otrova?

Na ovo Ratkovo pitanje, najkraći odgovor bi bio: može, donekle. I ta istina, je poznata od davnina. Ima podataka da je još u egipatsko vreme vršena dijaliza preko creva. Ne samo izazivanjem proliva, mada se odavno uočilo da se prolivima gubi i kalijum i tečnost i urea, pa to sve (kratkotrajno) doprinosi odlaganju dijalize, nego su stari Egipćani davali uremičnim bolesnicima da piju prah aktivnog uglja, koji im je vezivao ureu u crevima i smanjivao stepen intoksikacije (zatrovanosti) organizma. I pored ekstenzivnosti dijalizne industrije, taj pravac lečenja bolesnika sa bubrežnom slabošću – nije napušten. Danas postoje 4 vrste terapijskih sredstava koja se pacijentima daju preko probavnog trakta, a za usporavanje napredovanja bubrežne slabosti i za odlaganje dijalize:

 1. oralni adsorberi koji vežu ureu u crevima. kremezin, kureha.japan Japanci već 30 godina koriste Kremezin (AST-120), a od 1991. to je kod njih i registrovan lek za odlaganje započinjanja dijalize. U drugim zemljama postoje slična iskustva sa uzimanjem Akacija smole (gumiarabika), ili rogač-smole ili oksidovanog skroba. (link1, link2, link3)

 2. imobilizirani enzim, ureaza, koja razlaže ureu u probavnom traktu, pretvara je u amonijak, a amonijak se dalje veže adsorberima. Thomas Chang

 3. mikroinkapsulirani sistemi enzima (ureaza, plus cirkonijumovi spojevi: oksid, fosfat, karbonat, koji uklanjaju ureu, uričnu kiselinu, amonijak, kalijum, natrijum, hlor, holesterol..) Ove supstance su se već ranije počele koristiti za prečišćavanje uremijske krvi i dijalizata, odnosno za regeneraciju dijalizata u nosivim minidijalizatorima.

 4. mikrokapsule sa genetski modifikovanim bakterijamamicroencaps.EC-DH5 Bakterije se genetski tako modifikuju da (ne izlazeći iz poroznih kapsula) u crevima razlažu ureu, videti sliku desno: „Escherichia colli DH5 containing Klebsiellae aerogenes urease gene“. (link)

Nažalost, problem za napredovanje ovih istraživanja jeste problem etičnosti primene genetski modifikovanih organizama u lečenju ljudi, a drugo, i pored svih očekivanja, nijedna od nabrojanih terapijskih varijanti nije značajno smanjivala vrednosti kreatinina.

Zašto raste kreatinin posle transplantacije bubrega?

Borislav iz Banjaluke je pitao šta se dešava i zašto raste kreatinin kod pacijenta kome je transplantiran bubreg, odnosno koliko je taj porast opasan. Evo odgovora našeg saradnika, specijaliste za transplantaciju bubrega:
Kolika će biti vrednost kreatinina posle transplantacije bubrega zavisi od više faktora koji se mogu u grubo svrstati u nekoliko grupa:
kvalitet transplantiranog bubrega: starost davaoca; pol davaoca (ako je Vaš davalac bio ženskog pola, sitnije konstitucije, a vi ste krupnijeg rasta onda će Vam kreatinin biti viši); prateće bolesti davaoca (ukoliko je imao hipertenziju ili neku drugu bolest koja je mogla uticati na stanje bubrega vrednost kreatinina će biti veća); bubrežna funkcija kod davaoca pre eksplantacije bubrega (da li je vrednost JGF bila normalna ili pri donjoj granici prihvatljivosti); da li je možda davalac zbog opšteg stanja, pridruženih bolesti, bubrežne funkcije i dr. svrstan u grupu marginalnih, graničnih donora, itd.
primalac bubrega: (pre transplantacije) – uspeh transplantacije zavisi i od osnovne bubrežne bolesti primaoca bubrega (neke bolesti se vraćaju i na transplantirani bubreg); terapija osnovne bubrežne bolesti; prisutnost citotoksičnih antitela u serumu primaoca; dužina dijaliznog staža; da li je primalac imao neku anatomsku malformaciju urogenitalnog trakta;
posle transplantacije – redovno i pravovremeno uzimanje terapije nakon transplantacije; pridržavanje predloženog režima ishrane, fizičke aktivnosti i načina života nakon transplantacije
hirurška intervencija: da li su hirurške intervencije (eksplantacija i transplantacija) protekle uredno i bez komplikacija. Bitno je i sa koliko je arterija i vena prokrvljen bubreg koji je transplantiran. Ukoliko je bilo 2 ili više arterija i vena sama transplantacija je bila teža i komplikovanija; važno je da li je bilo tokom hirurške intervencije (transplantacije) krvavljenja ili arterijske ili venske tromboze. Zatim je važno da li je intraoperativno uspostavljena diureza, mokrenje.
imunološki parametri: da li donor i primalac bubrega imaju istu ili kompatibilnu krvnu grupu; kolika je HLA podudarnost između donora i primaoca bubrega (što je bolja podudarnost bolje su prognoze za uspeh transplantacije); da li je u dosadašnjem postransplantacionom toku bilo epizoda akutnog odbacivanja transplantiranog bubrega; da li je bilo infekcija i kojih, da li je bilo nekih drugih komplikacija.
imunosupresivna terapija: svi ovi napred navedeni faktori utiču na izbor imunosupresivne terapije. Obično terapija održavanja uključuje takrolimus, mikofenolat mofetil i kortikosteroide.
Od ovih lekova, jedino se prati koncentracija u krvi takrolimusa i to se mora raditi redovno kako bi se doza leka prilagođavala optimalnoj koncentraciji. Vi navodite da je koncentracija takrolimusa u krvi 12 (ng/mL), mišljenja sam da je to u ovom trenutka visoka koncentracija (ukoliko ne postoje drugi razlozi zbog kojih se vaš doktor odlučio za visoku dozu takrolimusa).
Obično je visoka koncentracija takrolimusa povezana i sa povišenim vrednostima kreatinina.
Tako da za detaljnije i tačnije procene funkcije transplantiranog bubrega nije dovoljna samo vrednost kreatinina i koncentracija takrolimusa u krvi, te se zbog toga morate obratite svom transplantacionom doktoru u Kliničkom centru u Banja Luci, koji će Vam pružiti sva potrebna objašnjenja. Pozdrav.

Predilucija ili postdilucija, pri HDF: prednosti i nedostaci?

Ovo interesantno pitanje postavio je Aleksandar, ali odgovor ne može biti baš sasvim jednostavan. Preporučujemo vam da prvo pročitate našu Školu dijalize (I-VI). Predilucija i postdilucija su načini infundovanja tečnosti u krv tokom hemodijafiltracije. U tom smislu se hemodijafiltracija, pojednostavljeno rečeno, može posmatrati kao pojačano Vrste-hdfceđenje i ispiranje krvi. Ako se tečnost za ispiranje dodaje pre filtera (dijalizatora), tj. u arterijsku komoru, metoda se naziva predilucijska hemodijafiltracija. (Dilucija je razređenje, a pre-dilucija je razređenje pre filtera).  Ako se tečnost za ispiranje dodaje posle filtera, tj. u venskoj komori, onda je to postdilucijska hemodijafiltracija. Svaka metoda ima određena ograničenja. Na primer, kod PRE-DL mora se ubacivati dosta tečnosti da bi se postigla ikakva efikasnost metode, jer je očigledno da se razređenjem krvi, razređuju i uremijski toksini, pa se iz dijalizatora uklanja ista ona tečnost koja je ubacivana u arterijsku komoru. To posebno smanjuje uklanjanje malih molekula, kao što je urea, pa se dešava da PRE-DL hdf ima manji Kt/V za ureu nego stanadardna dijaliza na istom dijalizatoru! KtV-post-i-pre-hdfPredilucija uvek ima manji Kt/V za ureu od postdilucije (oko 20%), što veći protok krvi veća je i razlika (videti sliku).  Ipak, tokom predilucijskog ubacivanja tečnosti primećeno je manje tromboziranje u kapilarima dijalizatora, manje su potrebe za heparinom, a i uklanjanje krupnijih molekula je odlično, bolje nego kod POST-DL hdf. Činjenica je da PRE-DL zahteva velike količine sterilne infuzione tečnosti (pa je zato skuplja od POST-DL), a da bi bila iole efikasna protok te tečnosti mora biti jednak protoku krvi, ili barem tri puta veći od protoka pri POST-DL hdf.

Zato se POST-DL hdf održala kao glavna i najčešće primenjivana HDF. Kod nje se u dijalizatoru vrši maksimalno pojačano ceđenje krvi, a onda se ta izbačena količina tečnosti nadoknadi sa sterilnom infuzijskom tečnošću koja se Mid-dilutionubacuje preko venske komore. Glavno je pitanje kako odrediti koliko se može sprovesti ceđenje (filtracija), a da sva krv ne trombozira i kapilari dijalizatora ne popucaju. Gustina krvi je individualno različita kod pacijenata, tako se generalno smatra da filtracija može da bude 20, do max. 25% od protoka krvi. Drugim rečima, ako je protok krvi (odnosno krvna pumpa, kako govore nepismeni) 300 ml/min, onda filtracija bude oko 60 ml/min (za 5h to je oko 24 litra, minimum), a kod anemičnih može biti i malo više. Kod onih koji imaju gustu krv (Hb:160, npr), post-dl se jako teško izvodi, a ni sa PRED-DL ne može im se izmeniti ni 60 Litara tokom 4 časa, uprkos pojačanju doze antikoagalansa.

Osim pre- i post-dilucije, postoje i mid-dilucija i miks-dilucija. Kod mid-dilucije, tečnost se dodaje u sredini (OL-pur) dijalizatora, koji je posebno konstruisan (firma NEPHROS) i kažu da postiže odlično uklanjanje većih toksina, ali ga u našim državama ne prodaje niko i ne znamo ni kada će, ni da li će ikada i početi. Mixed-dilution

Miks-dilucija je mešavina pre- i post-dilucije pri istom tretmanu. Specijalnim fid-bek softverom aparat (preko Kt/V i TMP-a) tokom tretmana sam procenjuje kolika je npr. efikasnost tretmana i zapušenost membrane kapilara, pa na osnovu tih i sličnih parametara odlučuje da li će više tečnosti ubacivati pre ili posle dijalizatora. Naravno, iako se za ovu metodu zna od 2003. godine, kod nas neće doći ni do 2030. godine, jer dijalizna poboljšanja ovde nikoga ne interesuju. Ni predstavnike Udruženja pacijenata, ni medicinare, ni marketing direktore dijaliznih firmi, ni Fond, ni Ministarstvo zdravlja. Love ima dovoljno, i do sada.

Koji su novi lekovi za snižavanje Kalijuma u krvi?

Lazar Petrović je pitao: Ako su Sorbesterit i Rezonium štetni, koja je onda zamena za snižavanje kalijuma u krvi. Odgovor: Da, u pravu ste, Lazare. Pošto su oba navedena leka loša (oštećuju creva), trenutno je trka među firmama ko će napraviti bolji vezivač kalijuma. Procenjuje se da samo u SAD ima oko 3 miliona ljudi koji pate od hiperkaliemije, a u svetu 10-20 miliona, i to je svima značajna grupa potencijalnih korisnika (500 000 hospitalizacija godišnje je zbog hiperkaliemije). Osim dijaliznih bolesnika u grupu potencijalnih korisnika ovih lekova ulaze i brojni kardiološki bolesnici kojima doktori propisuju kao obavezne, lekove tipa: ACE inhibitori (tzv: aprili: Kaptopril, Enalapril, Fosinopril, Lizinopril, Perindopril, Kvinapril, Ramipril, Trandolapril i slični) i AR blokatori (tzv. sartani: Losartan, Valsartan, Irbesartan, Kandesartan, Telmisartan i slični).

Na osnovu dosadašnjih ispitivanja vode 2 nova leka. Jedan se zove Patiromer (ranije RLY5016) i on je po sastavu polimerski rezin, a proizvodi ga firma Relypsa, pod imenom „Veltassa“. Kada se razmuti i popije ovaj prašak onda on u crevima vezuje kalijum, a oslobađa kalcijum. Navodno se dobro podnosi, a jedina nuspojava mu je opstipacija (zatvor) i ređe, smanjenje magnezijuma. Studije u kojima je ispitivan ovaj lek su: AMETHYST-DN, PEARL-HF i OPAL-HK. Prema podacima sa interneta, u toku registracije ispitivan je i u Srbiji (OPAL-HK), i to u bolnicama: Zvezdara, Zrenjanin i Vršac, pa ako tamo znate nekoga, možete se i direktno kod osoblja ili kod pacijenata raspitati o ovom leku.

Drugi novi vezivač kalijuma je lek poznat pod šifrom ZS-9, on je po sastavu Natrijum-cirkonijum silikat (9 puta je jači od Sorbisterila) proizvodi ga firma ZS Pharma (od skoro, njih je preuzela AstraZeneca), a mehanizam dejstva mu je da vezuje kalijum, a otpušta natrijum i vodonik. ZS-9 je ispitivan u studiji pod nazivom HARMONIZE. Tablete ili prašak sa ZS-9 se uzima u malo tečnosti i pije uz obroke. Navodno deluje brže od Patiromera, ali zbog toga što oslobađa so (natrijum) još se ispituju njegovi efekti kod srčanih i bubrežnih bolesnika (zato što so izaziva porast krvnog pritiska i zadržavanje tečnosti). Zato je patiromer (Veltassa) odobren 21.10.2015. godine od američke agencije za hranu i lekove (FDA), a ZS-9 čeka na registraciju.

Šta je KoA dijalizatora?  Čega je to pokazatelj?

Posle pojave KoA uslova u Pravilniku o dijalizi dosta čitalaca nam se obratilo sa pitanjem iz naslova. Šta je KoA?   Odgovor: ništa posebno. Laici ga najčešće prevode sa „engleskog“ kao Koefficient of Area, ili skraćeno K-o-A. To, naravno, nema veze sa životom. Skraćenica se ispravno piše K0A i čita se „K-nula-A“. Ipak, ono A jeste od reči površina (area), a ono K0 zapravo znači: interni koeficijent transfera mase na membrani dijalizatora. Kako se došlo do toga? Nekada su se dijalizatori delili samo po efikasnosti. Efikasnosti za uklanjanje (klirens) ureje iz krvi. Tako su doktorima prodavali: slabo-efikasne i visoko-efikasne dijalizatore. Razlika je bila samo u površini (veličini) membrane. A naravno da su trgovci za one veće dijalizatore tražili više para! U to doba su sve membrane dijalizatora bile od sličnih materijala i sve su imale slične veličine pora, rupica na membrani, preko kojih je ureja iz krvi prelazila u dijaliznu tečnost. A onda su tehnolozi odlučili da povećaju, tj. da prošire i te rupice. Tako smo dobili high-flux tj. visoko-propusne membrane i dijalizatore. I naravno, odmah su i za high-flux tražili više para. Od tada je i podela na slabo-efikasne i visoko-efikasne zaboravljena, jer – svi high-flux dijalizatori su automatski bili visoko-efikasni. Oni slabo-propusni (low-flux) su se i dalje mogli deliti na slabo-efikasne i visoko-efikasne (veća površina), ali je ta efikasnost bila samo za ureju, dok je za veće molekule (npr. beta-2-m) njihova propusnost bila nikakva. Ipak, trgovci i danas vole da naglase za te prevaziđene dijalizatore: „jeste slabo-propusan, ali je visoko-efikasan, jer ima površinu od 1,8 m2 ili K0A=800 ml/min (!?!).

E sad, da kažemo preciznije šta je to K0A.  K0A je maksimalni Klirens koji bi se mogao postići pod maksimalnim mogućim protocima krvi i dijalizne tečnosti. Npr, ako neki dijalizator ima ureaK0A=800 ml/min, to znači da kada bismo kroz taj dijalizator povećali protok krvi (sa uobičajenih 300) na recimo 1000 ml/min ili na 5 Lit/min, opet bi Klirens tog dijalizatora za ureju bio samo 800 ml/min i tu je plato! Nikada neće moći biti veći, ma koliko neko povećavao protoke krvi ili dijalizata. A naravno, ako mu je 800 ml/min maksimalni klirens za maksimalne protoke, onda će za protok krvi od 200 ml/min klirens istog dijalizatora za ureju biti 160 ml/min, a pri protoku od 400 ml/min biće 240 ml/min. Kad se na grafikonu spoje te tačke pri različitim protocima krvi, kompjuter će nam sam izbaciti jednu zaobljenu krivu liniju, koja kad postigne svoj vrh, tj. maksimum, prelazi u ravnu liniju. Ta linija je zapravo K0A, a tačka na kojoj postigne ravnu liniju je maksimalni Klirens tog dijalizatora i očita se na ordinati gde su klirensi. Pošto su trgovci prikazivali različite klirense svojih dijalizatora, a pri različitim protocima, onda se ti dijalizatori nisu mogli porediti. Ali, ako trgovci navedu K0A, onda se ti dijalizatori mogu porediti, jer se na K0A krivulji lako odrede klirensi pri svakom protoku krvi. Lako bi se moglo zaključiti da što je ureaK0A veći, to je dijalizator bolji. Tako su nastale i podele. To da su dijalizatori sa K0A većim od 700 ml/min visoko-efikasni (high-efficiency), a oni sa manjim od 600 da su slabo-efikasni (low-efficiency), uzeto je arbitrarno. Neki „stručnjaci“ za razdelnu granicu uzimaju K0A od 450, neki 300, neki 500 ili 800 ml/min. Da napomenemo da je u vreme priče o efikasnosti kao pufer korišten acetat, a ureja je smatrana glavnim toksinom. Danas znamo da je to pogrešno, ali niko još ne prikazuje beta-2-m-K0A dijalizatora. U katalozima ćete tako naći da Freseniusov F80S (1,8m2) ima ureaK0A 945 ml/min, Gambrov PF210H (2,1m2) ima 1452, Asahijev Rexeed 25A (2,5m2) 1714, a Elisio 210H (2,1m2) čak 1771 ml/min. Ali, katalozi su jedno, a stvarnost je drugo. Kad nema kontrole i kažnjavanja, može stavljati kako ko hoće. A za one koji vole matematiku, daćemo i formulu za izračunavanje koeficijenta transfera mase. Ko=(J/A): koncentracijski gradijent. Gde je J=jačina difuzije, a A=površina membrane. „K0“ dakle, primarno zavisi od svojstava membrane i svojstava supstance. Tako bi jedinica za „K0A“ bila: difuzija supstance (mg/min) po jedinici površine (cm2) podeljena sa koncentracijskim gradijentom (mg/cm3).

K0A=[(mg/min)/cm2] : (mg/cm3) = (cm/min)cm2 = ml/min.

Trka u pravljenju dijalizatora sa što većim K0A, pa sa što većim KUF (propusnošću za vodu), pa sa što većim S (sieving) koeficijentom propusnosti za supstance – morala je biti zaustavljena činjenicom da prevelike propusnosti dovode i do prevelikog gubitka korisnih materija iz krvi pacijenta. Ne postoji odličan dijalizator. Svi su oni još uvek, vrlo skromna zamena za prirodni bubreg. Da je licitiranje sa K0A vrednostima još jedna marketinška glupost i zamajavanje lekara i pacijenata, pokazuje nam činjenica da KoA koncept uopšte nije računao na uticaj konvekcije pri ovim merenjima i izračunavanjima. Ali, za one u nabavnim službama i tenderskim komisijama K0A zvuči baš onako – objektivno. Ocenjivanje na osnovu kataloških K0A vrednosti za ureju, nazvaše „ponderisanje“. To bi u prevodu trebalo da znači: brigu o pacijentima, stručnost i poštenje učesnika.

Pacijent koji ide na hemodijalizu, koliko dugo može izdržati bez hemodijalize?

Odgovor:  Zavisi od pacijenta.  Odnosno od onoga što on radi, jede i pije, dok ne ide na dijalizu. Za pacijente na dijalizi 2 stvari su najopasnije: Kalijum i Tečnost.  Sve drugo (urea, kreatinin, fosfor, itd) jeste bitno i može izazvati određene probleme, ali ne može naglo ugroziti život pacijenta, a višak kalijuma ili vode – može. Zato onaj ko misli odložiti svoju redovnu dijalizu mora strogo da vodi računa da ne unese previše kalijuma ili vode. Kad ide redovno na dijalizu 3 puta nedeljno, pacijent dnevno dobija na težini 1-1,5 kg. To je ono što je uneo jedenjem i pijenjem, kad se odbiju gubici stolicom ili znojenjem, jer uzmimo na primer da ne mokri ništa. Od jedne do druge dijalize nakupi se znači oko 3-4 kg, odnosno 3-4 litra, što za pacijenta prosečne težine 75 kg ne bi trebalo da predstavlja problem da se ukloni na narednoj dijalizi. Ali, ako bi preskočio tu i sledeću dijalizu, a nastavio sa istim unosom hrane i tečnosti, znači da bi za 7 dana imao u sebi oko 10 litara tečnosti viška. Prevelika količina tečnosti u organizmu može izazvati slabost srčanog mišića i nakupljanje vode na potkolenicama, u trbuhu ili u plućima (nastane gušenje). Zato pacijent koji planira da preskoči redovni dijalizni termin, mora prvo da pazi da maksimalno smanji unos hrane i tečnosti, kako do sledeće dijalize ne bi imao gušenje i srčanu slabost, odnosno da do te sledeće dijalize nema preveliki porast težine (vagati se svaki dan, u isto vreme). Osim smanjenja unosa sve hrane i pića, posebno ne sme unositi namirnice koje imaju mnogo kalijuma (voće i povrće). Ako pacijentu kalijum poraste preko 6,5 mmol u krvi, makar to bilo i dan posle dijalize, to može biti kobno za srce (videti članak o kalijumu). Dok pacijent ne ide na dijalizu njemu u krvi raste količina ureje i mokraćne kiseline (koje se stvaraju iz hrane, posebno od belančevina), a raste i količina kreatinina (koji se stvara od mišićnog rada i metabolizma). Povišene količine ureje, mokraćne kiseline i kreatinina, ako rastu postepeno, pacijenti obično podnose bez većih tegoba. Već kad se povećaju za 50% više nego inače, počinju mučnine, malaksalost, povraćanje ili proliv. Iako su to znaci opasnih pogoršanja, organizam se u stvari tako brani od te unutrašnje zatrovanosti. Tako se povraćanjem ili prolivom izgubi dosta kalijuma, pa i dosta tečnosti, pa pacijentu opet bude malo lakše, jedno kratko vreme. Porast krvnog pritiska koji se može pojaviti, kao i u pacijenata koji nisu na dijalizi, kod dijaliznih je obično posledica unošenja mnogo soli (natrijuma) i vode, ili je posledica nedostatka lekova, antihipertenziva. Obzirom da visok krvni pritisak može izazvati moždani ili srčani udar, rast krvnog pritiska treba blagovremeno sprečavati: ne unošenjem soli, smanjenjem tečnosti, pojačanjem antihipertenziva ili dijalizom. Uglavnom, viđali smo situacije da pacijenti koji su zbog viših sila morali negde da putuju, a nisu želeli da se dijaliziraju u tuđim centrima i tuđoj državi, mogli su da preskoče svoja 2 redovna dijalizna tretmana, da bi nakon 7 dana, uz strogi post, došli ponovo na svoj aparat sa donosom od 5-6 litara, sa urejom u krvi oko 40, a kreatininom oko 1500 umol/l, i sa kalijumom oko 6,6 mmol/l. Ali, sve je to lutrija. Suviše rizično. Igranje sa životom. Ko ne mora, neka to nikada i ne pokušava.

Da li pacijenti koji imaju AV fistulu smeju da putuju avionom?

Odgovor, našem anonimnom čitaocu: Naravno da smeju da putuju avionom. Kao i svi ostali putnici. Ne smeju da nose kofere rukom na kojoj je AV fistula. Sve ostalo pri putovanju avionom nije opterećenje niti pretnja za AV fistulu, kao ni pri putovanju brodom ili automobilom. Pozdrav. I sretan put.

Zašto je bitno unošenje podataka o hematokritu, da bi aparat izračunao Kt/V?

Odgovor:  Nataša, u pravu ste, nije bitno. Tačnije nije mnogo bitno. I sav taj Kt/V nije bitan. Na ovom sajtu je već pisano o tome (link1, link2). Ali da ipak odgovorimo o čemu se tu radi. Takozvani urea-Kt/V indeks je pokazatelj uklanjanja ureje (koje se označava sa K= klirens), tokom trajanja dijalize (označeno kao t=vreme), iz pacijenta određene veličine (V=volumen). Iz formule je jasno da što je Klirens dijalizatora (sposobnost uklanjanja ureje) veći, to će dijaliza biti bolja. Isto tako, što je t (vreme trajanja) dijalize veće, dijaliza će biti bolja, a samo je za V naopako: što je volumen u kojem je urea raspoređena veći, to će uklanjanje biti lošije. A što je volumen manji (npr. pacijenti manje telesne mase), to je garancija jako visokog Kt/V indeksa. Dakle, u startu pogrešna metoda merenja kvaliteta. U početku se za sve pacijente kao veličina od V uzimalo 60% telesne težine, to znači za pacijenta od 75 kg, V je 45 litara. Da bi tu formulu kao precizirali i učinili je tačnijom, pametnjakovići su napravili dodatne formule za bolje izračunavanje V, a na osnovu visine i težine pacijenta, odnosno na osnovu površine tela. Zatim su dodali i veličinu ultrafiltracije, npr: što pacijent gubi više tečnosti tokom HD, tada mu i Kt/V bude veći. Posle su dodali i rubrike (da se popune) za vrednosti hematokrita i ukupnih proteina. To su u stvari pokazatelji gustine krvi. Jer, što je krv gušća, sve je teže uklanjati i ureju i vodu. Zato je teže postići visok Kt/V u krupnijih pacijenata sa gušćom krvi (visok hematokrit i proteini), kao što je tim pacijentima teže postići i kvalitetnu hemodijafiltraciju ili hemodijalizu. Pri tome, još nema korekcija za uticaj heparina, aspirina ili Farina, a i oni utiču na Kt/V (direktno). Ipak, dva su glavna razloga zašto je merenje Kt/V na aparatima glupost. Prvo, zato što je to urea-Kt/V, a ne recimo beta-2-mikroglobulin-Kt/V (jer urea nije ni približno bitan otrov, kao beta-2-m). I drugo: aparat ne meri ureju, nego je zapravo proračunava, kalkuliše. Aparat za HD zapravo meri Natrijum, pa procenjuje (pošto je Na slične veličine kao i ureja) da je to isto što i ureja. A jest, malo sutra. Kada se pacijentu odredi beta-2-mikroglobulin iz krvi pre i iz krvi posle dijalize, vidi se sav kvalitet tretmana. A on je mnogo lošiji, nego kad se prikaže proračunati Kt/V za ureju. Ali za beta-2-m ne mogu da naprave proračun, ni preko čega. Samo za ureju, može. I to je sav marketinški trik, da se malo zamajavamo, dok oni ne uračunaju i naplate kao skuplji aparat, taj koji meri i Kt/V. Igračka da se uzmu pare, ništa više.

Da li hemodijaliza utiče na uklanjanje insulina i porast glukoze u krvi?

Odgovor:  Poštovani Milane, verovatno su tvoja zapažanja tačna, ali mnogo faktora utiče na nivoe glukoze u krvi. Naime, dijabetičari na hemodijalizi, moraju držati pod kontrolom dva problema: glikemiju i uremiju. Uremiju, adekvatnim čišćenjem krvi od ureje, kreatinina, i drugih uremijskih otrova, a istovremeno moraju i glukozu da održavaju što više i što duže u normalnim vrednostima. Ovaj dupli zadatak nije nimalo lak. Sa pogoršavanjem bubrežne slabosti dijabetičarima se obično smanjuje potreba za insulinom, jer se zbog slabije eliminacije bubrezima, konstatuje porast nivoa insulina u krvi. Istovremeno se zapaža i slabljenje dejstva tog insulina (rezistencija tkiva). Sa započinjanjem hemodijalize, dijabetični pacijent obično treba manje insulina, jer se smanjuje rezistencija tkiva na insulin, ali ponekad se uočava i suprotno: povećava se potreba za većim dozama insulina. To se može desiti iz više razloga. Naime, efikasna HD pojačava apetit, zatim, danas skoro svi HD centri koriste dijaliznu tečnost sa glukozom, većina pacijenata dobija (ili donosi) užinu tokom HD, a visokoefikasni filteri i HDF tretmani zaista uklanjaju i više insulina, tako da je moguće da u periodu posle tretmana imaš povišene glikemije. Ovo se lako može rešiti ili smanjenjem unosa hrane tokom HD ili malim povećanjem doze insulina, ali ne treba menjati visoku (dobru) efikasnost dijalizatora ili tretmana, niti koristiti dijalizne koncentrate bez glukoze. (Na jutarnje hiperglikemije dan posle hemodijalize, uticaj verovatno imaju i hormoni koji podižu nivo glukoze u krvi, a to su kortizol, glukagon i adrenalin, ali dobar endokrinolog će ti zbog toga znati podesiti večernje doze insulina). Uglavnom, glukoza u dijaliznoj tečnosti treba da bude u koncentraciji od 1 g/L ili 5,5 mmol/L, što je praktično normalan nivo glukoze u krvi, i time se sprečavaju hipoglikemije, koje za HD pacijente mogu biti opasnije od hiperglikemija. Pozdrav

Da li postoji veza između srčane i bubrežne slabosti?  Šta je to kardio-renalni sindrom?

Odgovor: Da, postoji uzajamna veza između (akutne ili hronične) srčane slabosti i (akutne ili hronične) bubrežne slabosti, i ta se veza naziva srčano-bubrežni, odnosno kardio-renalni sindrom (CRS).  Uticaj je dakle, obostran: srčana slabost podstiče nastanak bubrežne slabosti, ali i bubrežna slabost podstiče nastanak srčane slabosti (insuficijencije). Sama definicija i klasifikacija ovog sindroma nije baš jasna, obzirom da se zvanično pominje tek od 2004. godine, mada se za uzajamna pogoršavanja srčane i bubrežne funkcije znalo i ranije. Taj prvi put CRS se pominjao kao opis slabijeg dejstva diuretika (lekova za pojačanje mokrenja) u bolesnika koji imaju zastojnu srčanu slabost. Tada se shvatilo da smanjenje krvi koju srce ispumpava smanjuje i količinu krvi u bubrezima, čime se smanjuje i filtriranje krvi, odnosno stvaranje mokraće, pa diuretici nisu dovoljno efikasni. Hiperaktivni i svugde prisutni talijanski dijalizni nefrolog Claudio Ronco, je predložio da se kardiorenalni sindrom podeli na 4 tipa: tip I (AS-AB): akutna srčana izaziva akutnu bubrežnu slabost, tip II (HS-HB): hronična srčana izaziva hroničnu bubrežnu slabost, tip III (AB-AS): akutna bubrežna izaziva akutnu srčanu slabost, tip IV (HB-HS): hronična bubrežna izaziva hroničnu srčanu slabost, tip V: akutna ili hronična sistemska bolest (npr. sepsa ili šećerna bolest) izaziva i srčanu i bubrežnu slabost. Drugi nefrolozi vole da CRS tip 3 nazivaju akutni renokardijalni sindrom (ARCS), a CRS tip 4 nazivaju hronični renokardijalni sindrom (HRCS), dok CRS tip 5 nazivaju sekundarni RCS. Svejedno, veza postoji. Slabiji rad srca, kao mišića koji mora pumpati dovoljnu količinu krvi u druge organe, izaziva naravno i slabost tih drugih organa. Svi nervni i hormonalni refleksi koji se pri tome aktiviraju nastoje da sačuvaju cirkulaciju vitalnih organa (mozak, srce, pluća), a bubrezi tada dodatno stradaju. I obrnuto, bubrežna bolest, npr. upala bubrega (glomerulonefritis), ili slabljenje funkcije bubrega zbog drugih uzroka, na primer zbog zapušavanja kanalića bubrega odumrlim ćelijama (tubulska nekroza), sve to će se odraziti i na rad srca. Nagomilavanje uremijskih toksina, višak vode i soli, natrijuma i kalijuma, neizostavno će poremetiti i ritam i snagu srca. Uglavnom, stručnjaci se slažu da veza postoji, a da li je bilo opravdano od toga praviti poseban medicinski entitet i pomalo nategnutu klasifikaciju, vreme će pokazati. Za sada, toliko o srčano-bubrežnom sindromu.

Gde se u Srbiji može kupiti set za terapijsku izmenu plazme (plazmaferezu)?

Odgovor:  Plazmafereza (PF) je terapijski postupak pri kojem se vrši odvajanje (afereza) i zamena krvne plazme pacijenta. Naime, krv se sastoji od krvnih ćelija (koje čine hematokrit, crveni, teži deo krvi) i krvne plazme, koja je tečni deo krvi: bledo-žućkasta tečnost u kojoj se nalaze belančevine, elektroliti i svi drugi sastojci krvi. Suština postupka zvanog plazmafereza jeste separacija, odvajanje krvnih ćelija od krvne plazme i to još nije terapija, nego tek u drugoj fazi, kada se plazma pacijenta zamenjuje (zbog štetnih materija u njoj) sa drugom adekvatnom tečnošću, to postaje terapija. Zato se danas umesto izraza plazmafereza preporučuje izraz: terapijska izmena plazme. Na kojim uređajima se izvodi plazmafereza ili terapijska izmena plazme? Plazmafereza ili plazmaseparacija se može vršiti na dva načina: preko određenih membrana u specijalnom filteru za krv (plazmafilteru), i to je tzv. membranska plazmafereza, a drugi način je plazmafereza centrifugom, u specijalnim uređajima, gde se koristi fizički princip da će pri rotaciji doći do izdvajanja krvnih ćelija na periferiji posude (citofereza), a plazma će kao lakša, biti centripetalno i otuda će se lako prikupljati i odvajati. Centrifugalna plazmafereza je efikasnija za uklanjanje krupnijih (IgM) antitela ili imunskih kompleksa, a membranska je efikasnija za uklanjanje IgG antitela. Ipak, oba ova načina izvođenja su tzv. neselektivne plazmafereze, jer se njima uklanjaju i korisne i štetne materije iz plazme, a postoje i posebne tzv. selektivne plazmaterapijske procedure, kojima se ciljano uklanjaju samo određene supstance iz plazme. Membranska plazmafereza (plazmafilterom) se obično vrši od strane osoblja za hemodijalizu i u većim (kliničkim) dijaliznim centrima, jer je aparatura i oprema za ovu PF slična dijaliznoj, a i dostavljaju je firme prodavci dijaliznog materijala, npr. Fresenius i Gambro, pa možete pronaći na internetu adrese i telefone njihovih zastupnika u Srbiji. (Npr: FRESENIUS (http://www.fmc-srbija.com/), GAMBRO (http://www.medicon.rs/) Toliko. Poz.

Šta u hemodijalizi znače „pravilo dvojke“ i „pravilo šestice“?

Odgovor: u pitanju su mnemotehnički obrasci, za lakše pamćenje, određenih dijaliznih postupaka.  „Pravilo dvojke“ je izraz osmišljen i korišten u edukaciji osoblja jednog beogradskog HD centra, a onda je prihvaćen i proširio se po celom regionu. Odnosi se na postupak sprovođenja prvih hemodijaliza. Obzirom da prve hemodijalize moraju biti blage i slabo-efikasne, šef dotične HD je odredio da one u principu treba da traju 2 sata, da se izvode sa 2 000 jedinica heparina, da protok krvi treba da bude 200 ml/min, a ultrafiltracija ne veća od 2 litra. Tako je nastalo „pravilo dvojke“ i medicinske sestre to sada kao „pravilo“  prenose novim sestrama i tehničarima u centrima za dijalizu.  „Pravilo šestice“ je izraz iz američke škole hemodijalize, takođe korišten u edukaciji medicinskih sestara u HD centrima.  To pravilo objašnjava kriterijume zrelosti i adekvatnosti AV fistule za punktiranje i redovnu eksploataciju.  AVF treba da bude zrela (maturirala) unutar 6 nedelja od njenog operativnog formiranja, protok kroz AVF je adekvatan ako je preko 600 ml/min, prečnik zida fistulne vene treba da bude najmanje 6 mm, a pozicija do 6 mm dubine ispod površine kože.

Nadležnost za prevoz bolničkog pacijenta do centra za hemodijalizu?

Odgovor: Poštovani Božidare, raspitali smo se malo o tome ko je nadležan za prevoz bolesnice iz jedne bolnice u drugu bolnicu, a radi obavljanja hemodijaliznog tretmana. Izgleda da ova oblast nije precizno regulisana, pa je to svima izgovor da sami ne urade išta i da krivicu prevaljuju na druge. Ipak, preovlađuje mišljenje (i praksa) da je zdravstvena ustanova kod koje je bolesnica primljena (i ima otvorenu bolničku istoriju bolesti) dužna da organizuje prevoz sanitetom bolesnice do druge ustanove radi nekog pregleda, intervencije ili (u ovom slučaju) dijaliznog tretmana. Tako je i Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku – Rudo, morala i mogla organizovati (sama ili uz pomoć Hitne pomoći, koja im je preko puta, ispod podvožnjaka) prevoz bolesnice na hemodijalizu, pogotovo što se radi o udaljenosti od nepunih jedan kilometar, koliko je KCS udaljen od bolnice Rudo. Klinički centar Srbije, kao najbliža zdravstvena ustanova koja ima službu hemodijalize, dužan je da obezbedi lečenje hemodijalizom bolesnice koja je primljena u bolnicu Rudo, sve dok traje njeno lečenje, odnosno rehabilitacija u Rudom.

Krvarenje iz želuca i anemija na dijalizi?

Odgovor: krvarenje iz želuca, iz čira (ulkusa) želuca ili dvanaestopalačnog creva nije redak uzrok nagle anemije (malokrvnosti) u dijaliznih pacijenata. A da li je ono bilo uzrok anemije i tegoba kod Vaše majke, utvrđuje se jednostavnim pregledom gastroenterologa. Ključni dijagnostički postupak kojim se utvrđuje postojanje krvarenja iz želuca ili dvanaestopalačnog creva jeste gastroskopija, pregled želuca sondom. Ukoliko se uoči mesto krvarenja ili krvareći krvni sud, može se pri istom pregledu to krvarenje i zaustaviti, i rešiti problem. Iskusan gastroenterolog može ove intervencije izvršiti i ambulantno, kao i dalje kontrole i lečenja, ali ako je krvarenje bilo obilno, sa značajnim gubitkom krvi, onda se ispitivanje i lečenje mora sprovesti u bolničkim uslovima. Posebno je važno da u nastavku lečenja pacijent redovno uzima propisane antiulkusne lekove, kako bi se sprečile ponovne ulkusne tegobe ili krvarenja. Što se tiče hemodijalize, ona se u fazi krvarenja mora vršiti bez heparina, ispiranjem dijaliznog seta fiziološkim rastvorom svakih 15-20 minuta. Takođe, tokom dijalize se mogu dati infuzijama antiulkusni lekovi (npr. Controloc, Ranisan i slični), kao i transfuzije deplazmatisanih eritrocita.

Zašto krvni pritisak raste tokom hemodijalize?

Odgovor: kod nekih pacijenata uklanjanje vode iz krvnih sudova izaziva prejaku reakciju nervnog sistema i/ili hormona, koji dovode do porasta krvnog pritiska. U pitanju je reakcija tzv. simpatikusnog dela autonomnog nervnog sistema, a renin-angiotenzinska reakcija hormonalnog sistema. Obično se to dešava kod mlađih osoba ili kod onih koji nisu dugo na lečenju dijalizama. Za njih ultrafiltracije treba da budu umerene i malo sporije. Drugi razlog porasta pritiska tokom dijalize jeste činjenica da su se lekovi koje je pacijent popio za regulaciju krvnog pritiska takođe izdijalizirali i nestali iz krvi. U tom slučaju, potrebno je uzeti ili primiti dodatnu dozu lekova protiv visokog krvnog pritiska početkom ili sredinom dijaliznog tretmana. U oba slučaja lekovi koji se mogu preporučiti su blokatori renina i angiotenzina (npr. Enalapril), ili blokatori simpatikusa (npr. Concor) ili blokatori kalcijuma (npr. Nifelat). Visok Natrijum (npr. 145 mmol/l) i visok Kalcijum u dijaliznoj tečnosti (npr. 1,75 mmol/l) ili nizak kalijum (2,0 mmol/l), takođe mogu biti uzrok porasta krvnog pritiska tokom dijalize, kao i neke bolesti nadbubrežne žlezde (npr. feohromocitom), ili bolesti štitnjače.

Šta je to hemokoncentracija i koje su njene posledice na hemodijalizi?

Odgovor Aleksandru: hemokoncentracija je zgušnjavanje krvi. Zašto i kada krv postaje gušća, nije teško pretpostaviti. Ako u krvi ima manje vode, krv će postati gušća. To stanje se naziva hemokoncentracija (ono HEMO uvek ima značenje krv ili krvni, a KONCENTRAT svi znamo šta je). Krv se dakle sastoji od vode, plus krvne ćelije (Er, Le, Tr), plus belančevine, enzimi, lipidi, minerali, vitamini, i razne druge korisne ili štetne materije. Kako dolazi do smanjenja vode u krvi? Na različite načine i u različitim situacijama. Na primer, veliki gubici tečnosti nastaju prekomernim znojenjem, mokrenjem, povraćanjem, prolivima, krvarenjem, i tako dalje. Za pacijente čiji bubrezi ne funkcionišu, tečnost se odstranjuje ultrafiltracijom, u dijalizatoru, prilikom dijalize. Tako da je hemokoncentracija praktično neizbežna pojava, pri svakoj dijalizi, pri kojoj se pacijentu odstranjuje tečnost. Koje su nuspojave ili štetne posledice hemokoncentracije? Tromboza, pre svega. Stvaranje krvnog ugruška može nastati u ekstrakorporalnoj (vantelesnoj) cirkulaciji, a to znači u dijalizatoru i/ili u krvnim linijama i komorama, ili u telesnoj cirkulaciji pacijenta (na primer u fistuli, graftu, kateteru, ili bilo kojem krvnom sudu, arterijskom ili venskom. Stvaranje tromba znači prekid cirkulacije u tom krvnom sudu i prekid ishrane tkiva ispod mesta tromboze. Tromb može i da se pokrene delom ili ceo, pa da se zapuši u nekom drugom krvnom sudu, a ne tamo gde je nastao, a ta se pojava naziva embolija, i isto može biti fatalna ako se desi u vitalnim organima.
Među pacijentima je malo poznato da im je zbog hemokoncentracije Hemoglobin posle hemodijalize viši za 2-5 g/dL u odnosu na vrednost pre dijalize, a zavisno od veličine ultrafiltracije. Na primer, ako je nekome pre HD bio Hb 10,8 g/dL, pa mu je tokom HD odstranjeno 4-5 litara tečnosti, njemu će Hb posle HD biti između 12-14 g/dL, što nije ni malo, niti bezopasno (naročito, ako mu posle HD padne i krvni pritisak, što i jeste česta kombinacija). Da li se od doktora traži da kontrolišu Hb pre HD i da prema toj vrednosti doziraju eritropoetine ne bi li se povećala potrošnja eritropoetina, pitanje je koje se u nefrološkim krugovima još ne sme postaviti, ali je činjenica da su već nekoliko puta smanjivali ciljne vrednosti Hb baš zbog štetnih posledica koje su izazivali hemokoncentracijom.
Da bi se sprečile štetne posledice hemokoncentracije tokom hemodijalize primenjuje se heparin (koji ima ulogu “razređivača” krvi) ili neki drugi antikoagulans (sredstvo protiv zgrušavanja krvi). Ako se heparin predozira, onda su nuspojave: krvarenja, hematomi, modrice, itd, a ako se nedovoljno dozira, onda će doći do tromboze, ili u dijaliznom sistemu ili u krvnom pristupu, odnosno organizmu pacijenta. Česti gubici krvi u sistemu, dovesti će i do anemije, slabosti i malokrvnosti, koja će zahtevati pojačanje ionako skupe terapije eritropoetinima.
Tu ima još jedno interesantno pitanje: Da li postoji hemodijaliza bez hemokoncentracije?
Da, samo ako se tokom tretmana ne sprovodi ultrafiltracija. Takva vrsta dijalize se naziva Izovolemijska (često i izoosmotska) hemodijaliza, i ona obično ima za cilj uklanjanje samo uremijskih supstanci ili viška elektrolita. Dešava se da dijalizni pacijent već dođe na hemodijalizni tretman sa izraženim znacima hemokoncentracije (i ispod tzv. “suve” tel.težine, u kom slučaju mu se tokom HD ne odstranjuje, nego čak i dodaje 1-2 Litra tečnosti, bilo dijalizne (supstituat,infuzat) ili nekog drugog infuzionog rastvora za nadoknadu intravaskularnog volumena.

 Koja su neželjena dejstva (nuspojave) leka Osvaren?

Odgovor: Osvaren je jedan iz grupe lekova koji se zovu vezivači fosfata u probavnom traktu. Služi za sprečavanje visokih vrednosti fosfata (fosfora) u krvi dijaliznih pacijenata ili pacijenata sa bubrežnom slabošću. Sastoji se od 435 mg Kalcijum acetata i 235 mg Magnezijum karbonata. U odnosu na druge inostrane vezivače nije mnogo skup (20-40 evra), ali ni mnogo efikasan, u sprečavanju hiperfosfatemije (preporučena doza: 3 – 10 tableta dnevno). Obzirom da sadrži i Ca i Mg, nuspojave su mu uglavnom pojava previsokih vrednosti kalcijuma i/ili magnezijuma u krvi bolesnika. Od mnogo kalcijuma se dobija zatvor stolice, mučnina, nagon na povraćanje, a u težim slučajevima porast krvnog pritiska, mentalni poremećaji, uspavanost, kalcifikacije krvnih sudova i mekih tkiva, porast kiselina u organizmu, koma. Od viška magnezijuma u organizmu može nastati mišićna slabost, zamaranje, pospanost, usporen puls, pad krvnog pritiska, proliv, povraćanje, poremećaj obnavljanja kostiju. U svakom slučaju, pri uzimanju Osvarena potrebno je češće (sedmično) proveravati vrednosti kalcijuma, magnezijuma i fosfora u krvi.

Gde se može nabaviti Hikman kateter?

Odgovor: Za razliku od običnog centralnog venskog katetera (CVK), dijalizni CVK ima dva lumena i služi za obavljanje akutnih (privremenih) hemodijaliza. Kao dugotrajniji krvni pristup za hemodijalizu preporučuje se Hickman-Broviac kateter, kod nas poznatiji kao Hikmanov kateter (link). U pitanju je samo produženi dijalizni CVK koji se posle insercije u venu provlači ispod kože (tunelizira) po prednjem zidu grudnog koša, kako bi se što više zaštitio od prodora bakterija iz spoljne sredine ka krvotoku pacijenta. U Beogradu ima nekoliko firmi koje se bave prodajom i distribucijom dijaliznih katetera, uključujući i katetere po Hikmanu: http://www.angiolock.ls.rs/rs/ (fax: 011/3675-854); http://www.aptus.ls.rs/rs/ (fax: 011/3943-743); http://www.biostent.rs/hemodijaliza.htm (fax: 011/3675-854); http://www.prospera.co.rs/apoteka.php (fax: 011/3809-825); Nadamo se da će vam navedeni telefoni i adrese biti od koristi u pronalaženju za Vas najbolje ponude.

Koje su indikacije za hemodijalizu?

Odgovor:  Pojednostavljeno rečeno, radi lakšeg pamćenja, lečenje dijalizama treba započeti zbog nekoliko stvari koje mogu biti u višku, a i zbog nečega što nedostaje ili je u manjku. Dijalizu treba započeti ako u organizmu postoji

1) višak azotnih materija (npr. urea je preko 35 mmol/l, kreatinin preko 800 umol/l, klirens kreatinina manji od 7-1o ml/min, sa ili bez kliničke slike uremije, uremijskog perikarditisa, itd)

2) višak kalijuma (sa EKG znacima hiperkalijemije, preko 6,5 mmol/l, rezistentan na infuzije glukoze sa insulinom, bikarbonate, soli kalcijuma, natrijuma, diuretike)

3) višak vode u organizmu (sa izraženim otocima, otežanim disanjem, nabreklim venama, rezistentan na diuretike)

4) višak kiselina u organizmu (H+ jona), koje se na drugi način ne mogu iskorigovati

5) manjak diureze ili prestanak mokrenja (manje od 500 ml/24 časa)

Bilo koji od navedenih razloga, sam ili udružen sa ostalima može biti dovoljan povod da se indikuje lečenje dijalizom. Ostale indikacije su ređe (hipotermija, hiperkalcemija, neka trovanja, itd).

Ko plaća aparat za hemodijalizu za kućno lečenje?

Odgovor: Koliko je nama poznato, svi pacijenti na kućnoj HD su prvo sami obezbedili aparat, a zatim tražili i dobili pravo na kućno lečenje hemodijalizom. Kad kažemo sami mislimo na plaćanje aparata sopstvenim sredstvima, dobijanjem donacija, pomoći kolektiva i firme u kojoj je zaposlen, itd. Osim samog aparata za HD potrebno je obezbediti i uređaje za pripremu vode za hemodijalizu (mini reverznu osmozu).

Da li u dijaliznim centrima previjaju rane pacijentima?

Odgovor: Da, trebali bi. Pri tome, ne u sali za hemodijalizu, nego u ambulanti za preglede i tretman pacijenata. Previjanje se može učiniti pre dijalize, ali i posle dijalize, ako je rana već ranije bila previjena i nije bilo znakova da je sadržaj iz rane probio zavoj.

Šta je stil sindrom na dijalizi?

Odgovor: Obično se misli na poremećaj u cirkulaciji koji nastaje posle operativnog formiranja A-V fistule (spojnice) za hemodijalizu. Pri stvaranju A-V fistule preseče se npr. radijalna arterija i spoji na venu presečenu u istom nivou. Obzirom da se tada arterijska krv vraća preko podlaktice nazad u srce, ta arterijska krv je zapravo ’ukradena’ od šake u koju je išla pre hirurške intervencije. Mišići i druga tkiva šake mogu tada pokazivati znake nedovoljne prokrvljenosti (bledilo, otok, hladnoća) što se u engleskoj literaturi naziva ’steal’ sindrom (krađe). Obično se šaka adaptira na novonastalu situaciju dobijanjem više krvi iz drugih okolnih arterija.

Kako nabaviti dijalizatore za studentske vežbe?

Pitanje: Poštovani, ja nisam pacijent. Ali čitao sam vaš blog i pomislio da možda možete da mi date jednu (za moje studente) korisnu informaciju. Naime mojim studentima eksperimentalne biohemije jedna od važnih faza rada je ultrafiltracija i dijafiltracija. Vidim da ima puno problema s materijalom, pa sam želeo da vas pitam, postoji li neko mesto gde se mogu naći dijalizatori kojima je prošao rok ili im je oštećena ambalaža, te su zdravstveno neispravni. Besplatno ili po nekoj maloj ceni. Takvi bi mogli da se koriste u studentskom radu. U slučaju bilo kakv pozitivne informacije bio bih Vam zahvalan. Sve čestitke na tekstovima i želim Vam dalju, uspešnu borbu. Srdačno Vaš Z.B. prof.univerziteta

Odgovor: Poštovani profesore, pomoći ćemo Vam naravno, koliko je to u našoj moći: davanjem informacija i saveta. Za dobijanje dijalizatora (sa isteklim rokom trajanja ili iz oštećenog pakovanja) možete se obratiti bilo kojoj od firmi proizvođača i distributera dijalizatora u Srbiji:

FRESENIUS (http://www.fmc-srbija.com/), GAMBRO (http://www.medicon.rs/) NIPRO (http://diamed.rs/kontakt.php), ASAHI (http://www.rbmedical.co.rs/brendovi/asahi_kasei), BELLCO (http://www.tehnomed.rs/aparati.html#), KAWASUMI, BBRAUN (http://www.beohem3.rs/kontakt/).

Ono što Vam moramo napomenuti: računajte da ćete biti dočekani sa nepoverenjem. Zašto? Zato što Vam neće verovati da su Vam dijalizatori potrebni baš za navedene svrhe. Naime, među upućenima se odavno priča da nijedna firma proizvođač dijalizatora, ne proizvodi dijalizator u skladu sa prikazanim performansama, na deklaraciji koja ide uz taj proizvod. Najčešće se u stvarnosti ne postižu navedeni klirensi, ali ono što firmama donosi najveću dobit jeste zakidanje na površini, tj. na broju vlakana (kapilara) unutar dijalizatora. Kao što znate, kapilari su izgrađeni od specijalnih polupropusnih membrana, koje proizvodi samo jedna ili dve firme u svetu – svi drugi kupuju, i zapakuju ih u PVC cilindar. Za dijalizator površine od recimo 1,8 m2 potrebno je oko 10000 kapilara, dužine oko 25 cm, uobičajenog prečnika od oko 200 mikrona. Pošto je to najskuplje plaćen deo dijalizatora, mnogi, a možda i svi, tu kradu. Stavljaju manji broj kapilara od deklarisanog. Vaše pominjanje korištenja tih dijalizatora u laboratoriji, kod trgovaca će pobuditi sumnju da radite neku inspekciju ili kontrolu deklarisanih performansi, bilo za neki organ ministarstva trgovine, zdravlja ili policije (u vezi tenderskih nabavki), ili možda pravite sopstveno istraživanje za publikaciju u nekom časopisu – ne zna se šta im je od toga opasnije. Zbog toga, eto, mislimo da će biti opstrukcija i nesaradnje, kome god da se javite. Možda Vam je bolje da izmislite neku drugu svrhu, za koju tražite dijalizatore. Recimo, da ste umetnik, koji želi da te cevi zavari na neku konceptualnu figuru bolesnika ili zdravstva (a da se razlika ne vidi), i tome slično … Što se tiče kupovine novih, njihova cena je do pre godinu dana bila (zavisno od performansi) 1600 do 4120 dinara, „domaći“ proizvođač, ali pojavom konkurencije, danas se na tenderima nabavljaju vrhunski dijalizatori za 900 do 1400 dinara. Puno sreće, i javite nam, kako ste prošli. Srdačan pozdrav, DijaBloG.

Troškovi prevoza na dijalizu sopstvenim vozilom?

Pitanje: U28. godini sam oboleo od bubrezne bolesti, nakon četiri godine sledila je i dijaliza ,tretman dobro podnosim i osecam se dobro. Ali imam velikih problema sa prevozom na dijalizu i u povratku sa iste. Stanujem 3,5km od dijaliznog centra sto bi podrazumevalo da brzo stižem kuci u oba pravca. Ali ustvari  vozač me dovozi ranije 1,5 – 2h  a vraca 1-1,5 kasnije sa dijalize(voz ime po okolnim selima i do 40km pod izgovorom da tako mora) tako da nekad provedem i 8h na putu do dijaliznog centra i nazad. Ja bih se odrekao pevoza na dijalizu u podpunosti i išao bi u sopstvenoj režiji,pa me interesuje dali imam neka preva na neku refundaciju troškova prevoza ,sobzirom da i sanitetski provoz neko plaća.Molim Vas da mi sto pre odgovorite u velikom sam problemu. Unapred zahvalan. A.M.

Odgovor: Poštovani Saša, razumemo te u potpunosti. To jeste veliki problem i nisi jedini kome su prevoz tako „organizovali“. Raspitali smo se malo i kod drugih, i jedino što smo uspeli saznati jeste da je većina pacijenata koje su tako šetali prešla na prevoz u sopstvenoj režiji. Nažalost, niko od njih nije uspeo da ostvari bilo kakvu nadoknadu. Ukoliko saznamo da je u nekom gradu to nekome uspelo, rado ćemo ti javiti. Jedan od zahteva dijaliznih štrajkača u Republici Srpskoj bila je refundacija upravo takvih troškova. Videćemo da li će njima to poći za rukom. Srdačan pozdrav. DijaBloG

Kakva je procedura gašenja AV fistule?

Odgovor: Bez obzira iz kojih razloga je preporučeno zatvaranje ili ’gašenje’ A-V fistule (preveliki protok krvi, velike aneurizmatske formacije, prestanak potrebe za HD-om zbog transplantacije, aktivacija druge-normalnije AVF), podrazumeva se da to treba učiniti vaskularni hirurg, podvezivanjem, resekcijom ili revizijom krvnih sudova koji su činili tu AVF.  Ukoliko je AVF predviđena za zatvaranje zbog prevelikog protoka i preopterećenja srca neki lekari preporučuju previjanje iste elastičnim zavojem ili i merenje krvnog pritiska na toj ruci, kako bi se inicirala tromboza te AVF i prestanak njenog funkcionisanja.

Šta znači skraćenica VND u dijalizi?

Engleska skraćenica VND (venous needle dislodgment) znači opasnu komplikaciju kada tokom hemodijalize venska igla ispadne iz krvnog pristupa, ali zadrži pozitivan venski pritisak, jer mlaz krvi udara u neku okolnu prepreku (rukav ili čaršaf, npr). Pošto se alarm venskog pritiska nije oglasio pacijent može (ako ne pazi), za kratko vreme izgubiti mnogo krvi, kao krvarenjem iz arterije. Danas se za one koji ne mogu sami čuvati položaj svojih igala postavlja flaster sa senzorom pored venske igle, pa se u slučaju pojave krvi u predelu AVF pali svetlosni i zvučni alarm i zaustavlja rad aparata za HD.

Za šta se koristi Bedoksin?

Bedoxin je fabričko ime za vitamin B6 (hemijski: piridoksin). Uloga ovog vitamina je višestruka. Potreban je za adekvatno funkcionisanje nervnog sistema, kože, jetre, kao i drugih tkiva. Učestvuje kao pridruženi faktor u sintezi i funkciji mnogih enzima jetre, u metabolizmu aminokiselina (pri sintezi delta-aminolevulinske, gama-aminobuterne i dr.kiselina). Neophodan je za stabilizaciju mišićnih vlakana, neurona i u lečenju anemije. Neki lekovi blokiraju piridoksin (cikloserin, izoniazid, hidralazin, penicilamin) te je potrebno unositi dodatne količine ovog vitamina. Redovno se koristi kao dodatak antituberkuloznoj terapiji, u lečenju anemije, konvulzija, seboroičnog dermatitisa i upala sluznice jezika. Povećane potrebe za B6 vitaminom postoje u trudnoći, kod alkoholičara, kod žena koje uzimaju estrogene hormone i kod pacijenata na dijalizi.

Zašto mi je povišena alkalna fosfataza?

Odgovor: Alkalna fosfataza je povišena uglavnom zbog poremećaja ili oboljenja žuči, žučnih puteva, jetre ili kostiju. Savremene laboratorije imaju posebne testove kojima otkrivaju da li je povišena koštana alkalna fosfataza ili ona koja je poreklom iz žučno-jetrenog dela organizma. Na dijalizi je alkalna fosfataza najčešće povišena usled razaranja kostiju pod dejstvom parathormona, ali i druga stanja, uključujući rast ili povrede kostiju, takođe mogu dovesti do porasta AF. Takođe, aktivnost hepatitisa, ili kamenaca u žučnoj kesi ili žučnim putevima, takođe mogu biti uzrok alkalne fosfataze. U svakom slučaju potrebno je analizirati i rezultate ostalih testova za metabolizam kostiju, jetre, žuči i paratiroidnih žlezda.

88 thoughts on “Odgovori na Vaša pitanja

 1. Postovani,
  ja sam na dijalizi vec 8 godina i svakog momenta su mi rekli da mogu dobiti bubreg ovde u Frankfurtu.Moj najveci problem je sto me oba a narocito desni bubreg vec par meseci tako jako boli da neznam sta da radim?Interesujeme dali ima mogucnosti te bolesne bubrege izvaditi jer i ovako nicemu nesluze vec samo imam nesnosljive bolove od njih?Kakvo je Vase misljenje i preporuka za moj slucaj?Tek sada su mi vadili krv i urin i dali antibiotike a ja se zalim vec par meseci na te jake bolove.Sta da radim dalje? UPOMOC!!!!

  VELIKI POZDRAV I POSTOVANJE
  RADMILA ALOMEROVIC

  • U sklopu redovnih pretransplantacionih priprema pacijentima se preporučuje da pristanu na odstranjivanje oba bubrega, ako imaju kamenje ili brojne ciste u tim bubrezima. Danas se to rutinski radi i kod nas, i to samo jednom operacijom, spreda kroz trbuh, odstrane se oba bubrega. Tako da, sa stručnog stanovišta, u ovakvim indikacijama, nema dileme. Pozdrav.

 2. Postovani
  Molim Vas za pomoc!
  Dijagnoza:Hiperparathyreoidismus primaria
  12.12.2013. godine: Exploratio colli.Loboistomia gl thyr. l.sin.cum parathyroidectomiam l.sin. SLNB jugularis l.sin.Drainage (kako sam razumela odstranjene 3 parastitaste i deo stitaste zlezde)
  Def. HP nalazi u toku, svi „vidljivi“ nalazi BENIGNO!
  Laboratorijski izvestaji: 25.12.2013. Ca 2.8 P 0,85 PTH 113.60 14.01.2014. Ca 2.83 P 0.93 PTH 144.90
  Ne osecam umor kao godinama unazad, ali od pre dva dana skoro da ne mogu da se krecem, boli me levi kuk (iscascenje) i desno koleno, zbog visegodisnjeg opterecenja. Inace mi je operacija kuka, a zatim kolena odlozena na prijemu za operaciju zbog povisenog kalcijuma u aprilu 2013. godine.
  Molim SAVET-POMOC!Hvala!
  Branka Milicevic

  • Poštovana Branka, nešto se ne slaže u tim Vašim izveštajima. Ako su uspešno odstranjene sve paratiroidne žlezde, nivo PTH u krvi bi morao da Vam se drastično smanji, kao i nalaz kalcijuma. Po Vašim nalazima, izgleda da to nije učinjeno. Moguće je da je ta jedna žlezda koja nije pomenuta, bila baš ona koja je hiperaktivna. Nažalost, moraćete ponovo na pregled kod endokrinologa i na dijagnostičke testove i snimanja za proveru uspešnosti operacije.

 3. Hteo bih samo da dodam svoje iskustvo na temu rezistencije na insulin ~pitanje sapatnika Milana. Problem se javio sa pocetkom dijalize. Pokusao sam da pratim kad se to desava u odnosu na dijalizu ali nema nikakvog sablona. Desava se i danima na dijalizi i dr. Sto se tice predloga sa smanjenjem unosa hrane tokom dijalize to se podrazumeva ako je secer visok ali kod mene je u pitanju rezistencija insulina koja nema veze sa unosom hrane. Rezistencija ima vise oblika. Najveci je problem sto nikad neznam kako ce insulin da reaguje i to me totalno raspameti pa merim secer i 10 puta dnevno. Po datom insulinu nekad secer samo blago spadne, nekad ostane isti a nekad skoci kao da nije ni dat. Jedino objasnjenje koje sam dobio od endokrinologa je da se izvlacenjem tecnosti na dijalizi poremeti metabolizam vode u organizmu i usled toga insulin ne deluje kako treba.Mozda sam i umislio ali mi se cini da unosenjem tecnosti situacija pocinje da se menja na bolje. Naravno to bas i nije pozeljno zbog ogranicenog unosa vode.
  Sve u svemu, velik problem za koji ocigledno nema resenja a nama ostaje samo da izdrzimo i budemo uporni dok muka ne prodje.
  Ovo je sto i prvi problem dijabeticara na dijalizi. Nedajte se !

 4. Isma kaze:3.3.2014.u 20:30 Zamolila bih vas za savjet vezan za moje zdravstveno stanje.Idem na dijalizu vec 7 god.,i od pocetka dijalize imam problema s krvnom slikom u nedostatku eritrocita.Najveci nalaz mi iznosi 2,7.Zeljezo mi je 27,tako da su mi problem eritrociti.Primam 3 puta tjedno eprex od 2000.Do sada sam primila preko 200 transfuzija krvi,stanje se popravi 10-ak dana i opet po starom.Posto sam iz Livna,nas medinciski centar ima ogranicene mogucnosti,slali su me u KBC Tuzla,i tamo su mi napravili sve pretrage,i nisu pronasli uzrok slabljenja krvne slike.Napominjem da nigdje ne krvarim,cak mi je i menstruacija prestala prije par godina.Uz sve te probleme imam i problem nakupljanja viska tecnosti u organizmu,visok krvni tlak do 200/100.Zato vas molim ako mi mozete pomoci svojim savjetom bila bih vam vrlo zahvalna.

 5. Poštovana Isma, ako su doktori zaista sve ispitali i isključili postojanje krvarenja, onda je jedino rešenje povećati dozu eritropoetina (Eprexa, Recormona ili Aranespa), na duplo veće doze. To znači, npr. 12000 jedinica eprexa sedmično. Naravno, prethodno treba regulisati krvni pritisak, skidanjem viška tečnosti (dodatnim i dužim dijalizama), pa tek onda davanjem lekova za snižavanje krvnog pritiska. Ovo je i za dijaliznu bolnicu jeftinije i jednostavnije od stalnog davanja transfuzija. Pošto vam je gvožđe već dobro, potrebno je samo da dobijate redovno i vitamine B grupe i male doze C i E vitamina. To je sve. Pozdrav.

 6. Poštovanje;
  Već sam vam pisala jednom ali usled tolikog razočarenja u pravo, imam potrebu da vam se opet obratim.
  Majka mi je na hemodijalizi ( svaki drugi dan po 4 sata ). Rekli su joj doktori da podnese zahtev za ostvarenje prava na tuđu negu i pomoć jer na to ima pravo pošto je osoba sa 100% oštećenja. Pošto majka nije radila i nema ni dana radnog staža uputili su je u centar za socijalni rad. Međutim, tamo su joj rekli da nema pravo na tu pomoć jer ima na svom imenu oko 2 jutra zemlje.
  Moje pitanje je: Da li je to normalno i pravedno? Moja majka nikada nije primila ni dinar od neke pomoći i sada kada joj je ta pomoć preko potrebna ( za lekove ) oni su je odbili.
  P.S. Dok smo čekali u centru za socijalni rad, jedna osoba mi se pohvalila kako je ostvarila pravo na tuđu negu i pomoć preko centra za socijalni rad i preko SIZ-a jer je bila zaposlena.
  Da li je to normalno?
  Hvala.

 7. Ako želite da pobedite birokratiju najlakši put je da majka prevede zemlju na vas ili nekog trećeg. A da se prima Nega i pomoć na dva mesta je prosto nemoguće, jer se sve kontroliše. Ako je osoba u penziji prima negu preko PIO fonda, a ako nije onda prima preko centra za socijalni rad.

 8. Kako je moguće da reklamirate i preporučujete neregistrovan lek Ferrlitin pacijentima koji su na dijalizi?1

  • Sunčice, ne znamo o čemu Vi govorite. Vi ste izgleda nešto pobrkali. Nijedan lek mi nismo ni reklamirali ni preporučivali. Uvek smo govorili istinu i samo istinu, tako nam medicina pomogla. Vi biste možda hteli da nam „naglasite“ prednosti nekog leka sa kojim ste Vi finansijski ili radno povezani, ali nas to ne interesuje. Možete samo navesti svoja iskustva, ako ste kao pacijent primali neki lek i primetili da je bolji od drugih. Ili, ako ste kao lekar imali bolje rezultate lečenja. A farmakomafijaški profiteri, ovde, kao što ste mogli videti, nisu dobrodošli. A ono što je najviše protiv Vas, jeste činjenica da lek Ferrlitin nikada niko na ovom sajtu nije ni pomenuo. Štaviše, sumnjamo da tako nešto uopšte i postoji. E, Sunčice, sagorela si, nizašta.

  • Ja kupujem ampule ferlecit ako je to isto ferletin jer sam alergicna na ferovin, bolnicka dijaliza ne nabavlja a apoteke gde nabavljaju briga me hvala bogu da mi odgovaraju nemam gusenje I svrab a za nus pojave ne znam nemam drugi izbor

 9. To što lek nije registrovan u Srbiji ne znači da nije dobar. Registrovan je u Madjarskoj, Italiji, BiH. I naravno, mnogo je jeftiniji od Ferovina koji je trenutno na našem tržištu registrovan. A kada bolnica ne obezbedi lek pacijent mora da se snalazi. Po zakonu ampuliran lek isključivo bolnica treba da obezbedi, ali u praksi je drugačije.

 10. Moj muz je na dijalizi dva meseca, i od prvog dana ima po desetak stolica dnevno, koje u vecini slucajeva ne moze da kontrolise. Dok je jos bio u bolnici, radili su mu tri puta koprokulturu, ali, rezultati su bili uredn, a ponovljena je i u centru za dijalizu i takodje je uredna.
  Zanima me da li to ima neke veze sa dijalizom, ili da zakazujemo kod gastroenerologa…
  Hvala unapred.
  Olga Knez

  • Poštovana Olga, svakako trebate zakazati kod gastroenterologa. Proliv i posle 2 meseca redovnog dijaliziranja, obično nije u vezi sa dijaliznim lečenjem. Postoji takozvani uremijski proliv, ako se dugo kasnilo sa otpočinjanjem dijalize, pa su npr. urea i kreatinin bili jako visoki, onda organizam takvog pacijenta često reaguje prolivima. Tačnije, prolivima se organizam nastoji očistiti preko creva, tj. nastoji izbaciti barem deo tih unutrašnjih otrova, koje preko bubrega ne može izbaciti. Ali, posle nekoliko redovnih HD i posle normalizacije vrednosti ureje (oko 20 mmol/l) i kreatinina (oko 700-800) pre dijalize, a za još 2/3 manje vrednosti na kraju dijalize, smatra se da pacijent više nema uremiju, pa ako je njome proliv bio i pokrenut, narednog meseca bi trebao biti zaustavljen nekim probioticima ili drugim medikamentima koje daju gastroenterolozi. Toliko od našeg stručnog tima. Pozdrav i svako dobro.

 11. Anesteziolozi, uglavnom. Oni su zaduženi za one obične,jednolumenske, centralne venske kanile (katetere), pa se na njih logično prenela i obaveza plasiranja dijaliznih (dvolumenskih) CVK. U nekim bolnicama su to radili ili još rade i nefrolozi, koji su se obučili za to i počeli to raditi jer im je dosadilo čekati ili moljakati anesteziologe. Tako je plasiranje dijaliznog CVK nekada bila obavezna veština koju je specijalizant nefrologije morao znati. Danas nefrolozi izbegavaju da rade bilo šta, pa i ovaj, za pacijente bitan postupak. Hirurzi se najmanje bave plasiranjem CVK, njima smo zahvalni ako se udostoje da plasiraju onaj Hikmanov (dugotrajniji, potkožni) dijalizni CVK, jer to osim njih, uglavnom ne radi niko drugi.

  • Imate o tome detaljno u našem postu pod naslovom: Koji je najbolji lek za fosfor? Iskustva su baš kao što tamo piše: slabe je efikasnosti, treba progutati mnogo tableta da bi se njime smanjio fosfor, a bogami hoće od njega i stomak da zaboli. Jedina prednost mu je što ne sadrži kalcijum, pa ga doktori savetuju onima koji imaju visok i kalcijum i fosfor. Ali, za iste svrhe sada se može nabaviti i Fosrenol, koji je mnogo efikasniji, a sličnih su cena (skupi, oba). Pozdrav, anonimni.

 12. Postovanje.Moj sin vec 1.5g ide 3x sedmicno po 4 sata na dijalizu.Imao je problem s malokrvnosti i kad je krenuo na lijecenje i naravno ta slika je i sada.Star je 26 g ,visok 180 cm a s dijalizom je krenuo s 62 kg…sada nakon 1.5 g ima 56 kg ….Jako se brinem jer je sama kost i koza.Dobro podnosi dijalzu,jos uvijek ima mokrenje 2-3 puta dnevno i osim vikenda tj od subote do utorka kad donese oko 1-1.5 kg ovim danim 0d 300-800g .Znaci za ovo vrijeme je izgubio 6 kg …mislim da je to mnogo .Kako da to nadoknadi ,kako da se izborim s malokrvnosti jer nema ni apetit .Dali smijem mu davati nesto za pojacanje .Jako se plasim ,planira se transplatacija na koju treba jos cekati jer nema zivih donera i brinem zbog ovih svih razloga da ce biti dodatnih problema.Lijep pozdrav .

  • Za popravljanje krvne slike (lečenje anemije) treba da prima hormon eritropoetin. To su ampule koje se zovu, na primer: Recormon, ili Aranesp, ili Eprex, i slično. Zatim gvožđe, odnosno željezo. To su ampule, npr: Ferrlecit, ili Venofer, ili Ferrovin. Zatim, treba da prima vitamine: B-kompleks ampule, posle svake dijalize, C-vitamin ampule jednom sedmično, po potrebi i OHB12 ampule, a tablete Folne kiseline i B-kompleks dražeje jednom do dvaput dnevno. To bi bila terapija i za poboljšanje apetita i uhranjenosti. Ako već prima nešto od toga, onda treba proveriti da li je doza dovoljna ili je treba povećati. To se proverava laboratorijskim nalazima: Hb, Hct, Rtc, HRC, CHr, Fe, TIBC, TSAT, Feritin, i dr. čije ciljne vrednosti smo naveli u ranijim postovima. Pozdrav uz želje za brz oporavak.

  • pa kad se toliko brinete za svoje dijete onda mu donirajte bubreg kao sto bi svaka majka ,majka bi svom djetetu oko izvadila i dala ,a kamoli bubreg djetetu koji ima samo 26 godina ,pred njim je zivot a jadan mora da se bori dijalizom svaki drugi dan

 13. moj otac je bio 4,5 god. na peritonalnoj dijalizi,trenutno ima na vratu kateter(izvinjavam se ako nesto ne napisem strucno)preko koga vrsi hemodijalizu.Na hemodijalizi je od 15.novembra ove godine pa me interesuje posto je on dijabeticar da li je ispravno da toliko dugo nosi kateter na vratu jer su mu konci skroz popucali i evo danas ide na usivanje,i kakva je mogucnost ugradnje AVfistule u vasem kl.centru s obzirom da su mu krvni sudovi slabi i da smo iz druge opstine?

  • Poštovana Danijela, nemamo ni mi svoj klinički centar za „ugradnju“ AV fistule. Nema niko u ovoj državi. Vaskularni hirurzi jednostavno nisu zainteresovani da shvate značaj i potrebu za operacijama te vrste. Svi već rade privatno, a na poslu traže bilo kakav izgovor da to ne rade. Ali, nemojte odustajati. Uzmite nalaze od Vašeg oca, Doppler krvnih sudova ruku, ili ako ima i MSCT angiografiju krvnih sudova ruku, pa sa tim nalazima (a ako je u stanju, povedite i oca) kod bilo kog vaskularnog hirurga koji je na glasu da dobro i korektno radi te AV fistule. Ranije je u Srbiji to odlično radio prof. Borić, ali je on umro. Pa je dobro radio prof. Kronja, ali je on sad star, bolestan i u penziji je. Od mlađih, sada pacijenti hvale doktora Milačića iz KBC Zemun. Pa, eto … Odlučite sami. pozdrav

 14. Postovani,
  moja majka ide na dijalizu nesto vise od 5 godina. Konstatovan joj je hipertireoidizam i paratireoidizam. Ima povisen Ca i fosfor u krvi i alkalna fosfataza joj raste ( > 300). Operacija bi trebala sve to resiti, no mene je strah operacije zbog njenog opste loseg zdravstvenog stanja (miopatija i srcana aritmija, hipertenzija, dijabetes, pretilost).
  Da li ima neko iskustva sa radioterapijom jodom u Srbiji?

  Znam da to prvenstveno utice na stitnu zlezdu ali buduci da je i paratireoidizam moguce nastao zbog lose funkcionalne stitne zlezde, mozda ce se time uticati i na paratireoidizam (i na Ca, P i ALP u krvi naravno).

  Hvala unapred i puno pozdrava
  Neo

 15. Neće. Paratireoidna žlezda se mora lečiti posebno, a štitasta žlezda posebno. O lečenju hiperparatireoidizma imate sve napisano na ovom sajtu u tekstu: Zvanični nefrološki protokol lečenja renalne osteodistrofije. Pozdrav.

 16. Molim vas da mi odgovorite gdje može da se nabavi lijek Resonium A, te kakvo je vaše mišljenje o tom lijeku. Hvala

  • Poštovana Miro , ja imam jedno pakovanje rezonijuma i ustupila bih Vam ga za 50 eura.Ja sam ga platila 60 eura. Meni su rezonijum doktori rekli da nemam više potrebe uzimati jer je kalijum odličan već tri mjeseca.
   Ako ste zainteresovani javite se na ovaj moj mejl , ja živim u Trebinju /BiH/ I mogla bih Vam to poslati autobusom do Beograda,
   Svako dobro , pozz. Sanja !

 17. Idem na dijalizu vec sest mjeseci.Kazu da je fistula uradjena na jednom krvnom sudu i usled toga bodu me stalno na istom mjestu.Na mjestu gdje bodu venu stvorio se oziljak i teze je proci iglom pa prilikom uboda prije neki dan osjetila sam jako zarenje vene u dijelu ipod lakta do zgloba i to na veni koja se prilicno prosirila od kad sam na dijalizi.Juce opet isto i to traje nekih 3-4 minuta i prodje a dijaliz se uspjesno odvija.Plasim se za fistulu i venu pa me interesuje da li imate iskustva sa tim jer koga god da pitam od nasih medicinara nemaju odgovor.Unaprijed hvala.

  • Bol na mestu uboda može da bude usled udara na neki nerv ili nervni ogranak, ali može da bude i znak upale zida vene. Kod upale obično su povišeni leukociti u krvnoj slici, a to mesto na fistuli postaje crveno i otečeno. U svakom slučaju trebali biste napraviti Doppler snimak AV fistule i naći neku sestru koja će se usuditi pomeriti ubodna mesta malo dalje od tog već korištenog područja. Kada jednom neka iskusnija i veštija sestra uspe naći nova mesta za punkciju, onda će se i ostale usuditi da nastave u tom pravcu, pomerajući ubodna mesta za 5 mm prema napred, pa posle par nedelja opet odozdo, ispočetka. To je sve. Pozdrav.

 18. Postovani mozda nije bas tema za ovde ali po odgovorima vidim da ste specijalisti 🙂 Moja tetka je juce dobila resenje dajoj se priznaje pravo na tudju negu i pomoc inace glavna dijagnoza joj pe paraparesis stim sto ima jos mnogo koje je prate i gotovo je nepokretna ne mzoe sama ni da se obuce i krece po kuci ali je dobila u resenju da ce se kontrolni pregled izvrisiti za godinu dana .Zanima me sta ja sad da radim da li da se zalimo ili vise ne postoje trajna resenja ja sam nju jedva odveo i na ovaj pregled zbog tezine bolesti ona ima 150 kg i transport je otezan plus sto ona skoro nepokretna i da li ona ima pravo na taj uvecan dodatak s obirom da nigde ne pise koji joj je stepen invalidnosti iako je ona u regularnu penziju otisla ….Hvala unapred

  • Poštovani Milane, više ne postoje trajna rešenja za Nadoknadu za tuđu negu i pomoć, nažalost! Svi imaju kontrolni pregled, iako je u većini slučajeva jasno da neće doći do oporavka. Mislim da samo u iznosu od 100% priznate nadoknade imaju pravo na uvećan dodatak. A što se tiče kontrolnog pregleda pokušajte da komisija dođe kod vaše tetke kući. Biće teško ali pokušajte.

 19. postovanje,transplantiran sam pre 2 ,5mjeseca u klinickom centru Banja luka,transplantaciju je obavio kompletan tim a VMA ,moj kreatinin naj nizi jebio 119,a sad e krece od 180 do 220,urea od 6 do 8,uredno mokrim u kolicini od 3 do 4 l,ali me zabrinjava povisen kreatinin i ako doktro kaze da to nebi trebao biti problem jer nivo takrolimusa mi je jos visok oko 12,a on kao diktira i klirens i kreatinin,krupnije sam konstrukcije pa me zanima koliki bi to trebao biti kreatinin za nas transplantirane mislim do koje gornje granice

 20. Hvala na odgovoru na pitanje o pre i post disluciji.Na svako moje pitanje daliste kopletan i iscrpan ogovor koji nebi mogao lako dobiti da nije vas.Bilo bi izlisno zamarati lekara u toku vizite takvim pitanjima ali je jako bitno da pacijenti budu informisani o nekim stvarima i kad nesto traze od lekara da znaju sta traze i dali ij to sto traze stvarno potrebno.Pacijenti obicno nisu dovoljno informisani i prepisuju jedan od drugo pa on ima ovo daj i meni i ja ocu neznajuci da to sto trazi moze da ga zdravstveno ugrozi da mu opste takv tretman nije potreban.Hvala josjednom…

 21. Pitanje o HDF-u… Kolika je optimalna količina infuzata tokom dijaliznog tretmana u trajanju od 4 sata, pri krvnoj pumpi 320 ml/min? Na Gambro aparatu, danima kada hoće da „prođe“ TMP kontrola, ta količina bude oko 28l, a niko ne ume da mi kaže da li je to dovoljno ili ne.

  • Poštovani Rođo, 28L za 4 časa je vrlo dobar rezultat (ako je to postdilucijska HDF, a ona se najčešće i radi), reklo bi se i iznad optimuma. Po našoj računici ti si imao 116 ml/min supstitucijske (dijalizne) tečnosti ili infuzata, što je preko 35% od protoka krvi. Većina se zadovolji i sa 25% što je znatno manje (ali oni zato idu duže, oko 5h, što je bolja varijanta). Dakle, bilo bi interesantno da nam kažeš i ostale parametre: koliki ti je Hb, Hct, trombociti, masnoće u krvi, albumini, proteini, kolika ti je tel.težina, ID donos, koji dijalizator koristiš, da li ga dodatno natapaš i propiraš pre i tokom tretmana, koliko primaš heparina, da li si i na aspirinu ili farinu, itd,itd. Mnogi od tih i sličnih faktora utiču na količinu infuzata koji se može primeniti tokom HDF, a količina infuzata jeste najvažniji faktor kvaliteta te procedure. U našem postu: https://dijaliza.wordpress.com/2013/03/30/francisco-maduell-prednosti-hemodijafiltracije-su-naucno-dokazane/ možeš naći podatak da je potrebni minimum: 24L po proceduri. Pozdrav

   • Pozdrav! Hvala na odgovoru! Jeste, u pitanju je postdilucijska HDF. Moji parametri su: Hb 105, HCT 0.33, trombociti 160, lipidi 0,90, ukupni holesterol 4,7, albumini 40, proteini 59. Suva težina 65 kg, donos 2,2 – 2,6 kg, dijalizator Nipro Elisio 21H, heparin 5000, kardiopirin 100 mg dnevno tableta, ne ispiram se tokom tretmana. Krvna pumpa 300-330 ml/min na dobrim 15H iglama. U suštini, idem 4h jer izlazim sa ureom oko 3,5 i kreatininom oko 200 (ulaz 18, odnosno 950), pa ne vidim neku potrebu da sam prikačen duže. Ako preteram sa jelom/pićem, ostanem 4,5h i tada mi količina infuzata bude oko 35 l. Iako su mi dijalizator i komore bez ijednog traga tromboziranja, TMP kontrola neće uvek da prođe pa pretpostavljam da je do jače krvne slike, tada za 4h sebi zadam 20 l supstitucione tečnosti jer inače nabija sistemski pritisak toliko da mi se krv prelije preko gornje granice arterijske komore i Gambro padne u alarm.

    • Bravo, to je dobra HD(F). Elisio 21H za nekoga sa 65 kg, hmm, doktori te baš vole …
     🙂
     U svakom slučaju, gledaj da ti infuzat ne bude manji od 24L, pa ako treba ići i 260 minuta, nije strašno. Nekim otrovima treba vremena, da uđu u krv, iz „pasivnih delova“ tela. U pravu si i za alarm, hemokoncentracija, zgušnjavanje krvi i taloženje sloja lipida i proteina na membrani kapilara (tzv. dodatna membrana) otežavaju postdiluciju u drugoj polovini tretmana. Ne znamo samo zašto 2, a ne 3 HDF?

 22. Daju 21H i komšiji čija je suva 57 kg. Inače sam bio i na 13H i na 17H i 19H, prva HDF bila na Freseniusu 100S, umalo se nisam onesvestio, Elisio se pune sa mnogo manje krvi. Ne znam zašto 2x, verovatno „šaraju“ da i neki drugi imaju bar ponekad HDF. Jedno je sigurno – ko nije zavapio za njim, nikad mu nije ni uključen. A smešno je i žalosno da većinu pacijenata to ni ne interesuje, a mogao bih se opkladiti da jedno 30-40% nema bledog pojma šta je to HDF.

 23. idem na peritonalnu dijalizu kesa m ije mutna nema bakterije ubacujem heparin vec 33 dana stanje i dalje isto ,kesa kad ostoji 8h se sama izbistri doktor nista nepreduzima navodi proteini u tecnosti,sta da radim

  • Možda su to zaista samo one fibrinske niti koje doktori pominju, da i one mogu biti uzrok zamućenosti, ali one su, koliko sam ja shvatio bezopasne…

 24. Poštovani Dejane,
  mutan sadržaj evakuisane CAPD tečnosti je najčešće posljedica peritonitisa. Peritonitis koji se javlja kod ovog vida lečenja je jasno definisan klinički entitet koga karakterišu:
  – simptomi i znaci inflamacije peritoneuma (abdominalni bol, mučnina, povraćanje, dijareja ili zatvor)

  zamućena dijalizatna tečnost sa preko 100 leukocita e/mm3, uz dominaciju neutrofila (preko 50%)
  dokaz prisustva bakterija ili gljivica bojenjem po Gramu ili u kulturi
  Sudeći po vašem pitanju vi nemate ovih tegoba te razlog zamućenosti peritoneumske tečnosti treba tražiti u drugim razlozima,
  Pozdrav,
  Jovan

 25. Poštovani ,imam 55 god., već sam četri godine na dijalizi 3×4 sata, dugogodišnji sam dijabetičar sa 3x dnevno inzulinom pred obroke.
  Molila bih Vas za sledeće odgovore :
  1/ šta je dobro a šta je loše što mi se „vratilo“ mokrenje , naime ponekad dnevno nebih mokrila ništa a ponekad 200 do 250 ml , u zadnje vrijeme dnevo je min 1000 ml , tako da „donosim“ od 200 do 800 gr. , a ništa nisam promjenila u ishrani , čak šta više pijem tečnosti više nego ranije ,šta predviđate da će se po ovome dešavati ?
  Pitala sam doktore mogu li sada 2 x na dijalizu sedmično ali oni kažu da to ne preporučuju , navodno bi se povećali otrovi , sada mi je urea od 15 do 18 a kreatinin od 670 do 750 prije dijalize u zadnji 10-tak mjeseci.
  2/ pritisak mi vrlo često bude oko 180 / 100 , doktori su mi nešto mjenjali ljekove za pritisak zbog kalijuma ( koji je sada u redu) , koristio sam Amlopin 10 mg , Enap od 5 mg pa sam povećao na 10 mg ali ništa ne pomaže , doktori kažu da se ljek koji uzimam ujutro izdijalizira pa preporučuju da ga opet poslije dijalize uzimam , sada mi predlažu da uzimam Lorcanil ali u uputi toga lijeka piše da je on problematičan za dijalizne bolesnike.
  Kakvo Vi iskustvo imate , po sličnim slučajevima , šta preporučujete od lijekova (šta najbolje djeluje) a da nisu problem za kalijum i dijalizne bolesnike ?
  3/ Takođe , željezo mi je 10-12 (da li je to malo ?) a koristim Heferol svaki dan jednu kapsulu , negdje sam prjočitao da Heferol treba prekidati nakon 3 mjeseca , da li je to tako kakva su Vaša iskustva , može li doći do oštećenja crijeva ? i šta bi Vi preporučili da koristim po ovome pitanju ?
  4/ takođe , koristim nakon svake dijalize jednu ampulu kroz sistem vitami B complex , a jednom nedeljno u debelo meso ampule B12 , kakva su Vaša iskustva dali je to dovolno i treba li možda više ?
  Ove ampule B12 strašno peku prilikom davanja jer sestre (pogotovu mlađe) nikad nemaju vremena ili neznaju kako treba , znate li Vi imaju li ove ampule B12 da se mogu davati kroz sistem i ako imaju ko ih proizvodi ? to bi bio spas !
  Zahvaljujem na odgovorima , srdačan pozdrav Sanja !

  • Poštovana Sanja, ovaj sajt u principu nastoji da pomogne pacijentima načelno, boreći se za rešavanje zajedničkih problema velikog broja bubrežnih i dijaliznih pacijenata. Rešavanje konkretnih nefroloških slučajeva (bez pregleda) nikako nije preporučljivo. U vašem slučaju radi se o nekoliko krupnih problema na koje utiču mnogi faktori, pa je teško dopisivanjem utvrditi uticaj svakog od tih pojedinačnih faktora.
   1) Mokrenje je kod dijaliznih pacijenata (kao i kod svih) veoma važan elemenat u regulaciji telesne tečnosti. Ono je bolje ukoliko se pacijentu ne odstranjuje previše tečnosti ultrafiltracijom, tj. dijalizom, te ako pacijent unosi više tečnosti ili uzima lekove, diuretike, ali i neka druga stanja utiču na količinu mokraće, npr. ishrana, nivo šećera u krvi, neke infekcije mokraćnih puteva, itd. Generalno, pacijenti koji bi da imaju 2 HD sedmično, npr. ponedeljkom i četvrtkom, trebali bi da u četvrtak pre dijalize imaju „donos“ tečnosti manji od 3 litra i da im je urea tada manja od 18 mmol/L, a Kalijum manji od 5,8 mmol/L i da garantuju da takav dijetni režim neće prekršiti.
   2) Regulacija povišenog k.pritiska u dijaliznih bolesnika je vrlo jednostavna: smanjiti unos soli (ishranom i na aparatu), smanjiti unos tečnosti (pojačati dijetu i UF), i tek posle navedene te prve 2 mere, onda davati lekove. Izbor je ogroman kao i za sve hipertoničare. Najčešće se pokušava sa lekovima tipa Nifelat R, (ili neki drugi iz te grupe, npr.Amlodipin), Bisoprolol (ili neki drugi iz te grupe, npr. Presolol), Monopril (ili neki drugi iz te grupe, npr. Enalapril), a postoje i neki jači lekovi. KP treba meriti i zapisivati nekoliko dana (kao Holter) pa pokazati nefrologu i kardiologu, kako bi vam uskladili vreme uzimanja lekova sa dijalizom.
   3) Kako regulisati željezo ili gvožđe u dijaliznih pacijenata, pročitajte u našem tekstu: https://dijaliza.wordpress.com/2013/07/26/gvozde-transferin-feritin-kako-ih-regulisati-i-zasto-su-nam-uopste-bitni/ (I i II deo).
   4) Ampule Vitamina B12 ne trebate primati jer taj vitamin imate u Beviplex ampulama. Vi verovatno mislite na ampule OHB-12, koje se ne daju redovno (svima), nego samo ako je pacijentima MCV parametar u krvnoj slici snižen (i u još nekim indikacijama), ali iz inostranstva se čak i taj lek može nabaviti u obliku koji se može davati kroz sistem, tj. tokom hemodijalize. Eto, toliko za sada. Pozdrav i sretno.

  • Imam 51 god, 8 meseci na dijalizi HD, ukinut mi je heferol da se ne stvori cir na zeludcu, primam ampule ferlecit jer sam alergucna na ferovin, a lerkanil ne pijem za pritisak od kako sam krenula, normalan mi je a nekad malo i niži. Jedna fistula je stala od naglog pada pritiska, urin 24 sata je 1500ml, a bio je 2600 godinama. I receno mi je na vma samo oduzimati koliko se donese, u zadnje vreme od 300 do 500gr. Imala sam 53 kg sada 59kg, za godinu dana. Dobijam 3 puta sedmicno bevipleks ampule, a pre optimum B12 kompleks mi zatvarao apetit. Čim krenu grcevi ja po 500gr povecavam kilazu. Svaki organizam razlicito deluje na terapije. Ostao mi je bisoprolol 1,25mg I ksalol 0,5 kalcijum karbonat 2 x I alfa d 3 svako drugo vece. Kreatinin oko 500 a urea oko 18 al mi je pukovnik na vma rekao da krenem na vreme na dijalizu. Meni je ostalo da se raspitam za sta su inekcije deca durabolin, jer par njih je primalo u bolnici da vidim da li ce mi u cemi pomoci ne daju mi masaze ni fizikalnu. Eto to je moje iskustvo. Na enalapril sam zamalo dobila gusenje I astmu na alerg bazi, a od amlodipina oticala kao bure, jedino lerkanil mi odgovarao. Pozdrav

  • Poštovani, suprug mi je na dijalizi druga godina. Ima 69 godina. Dijagnoze su mu Insufffitientia chronica N18; Haemodylaisis intermitensi; Cistae renenis bill; CMP; Insuff.v.mitralis et triscupidalis; Hyperarathyreoddismus secundaria; Artritis urica; Polyneuropathia sensorimitoria. Ugrađena mu je Av fistula, jedna, pa druga poslije pola godine. Posle dijalize, u zadnjih mjesec dana je baš loše, leži, nemoć, mučnina, bolovi. Sutradan je malo pokretniji, sjedi i leži.. Ima jak svrab kože po cijelom tijelu, najviše leđa, bolove u bubrezima stomaku.. Stalno ima gasove. Ide tri puta nedeljno na dijalizu. Zadnji nalaz između dvije dijalize mu je :UREA 45,30 KREATININ 1734, R-GFR 2 KALIJUM 7,7,. Posle dijalize UREA je 20, KREATININ1059, R-GFR 4, KALIJUM 5. Nalaz PTH je 97,8.. Prilično je propao, mogućnost transplantacije ne postiji. Uz sve to ima po rukama tamno crvene površine, a na malu ogrebotinu krv prosto šiklja.. Ujutru ima jako često krvarenje iz nosa. Lekari ništa ne kažu. Molim vaše mišljenje..

   • Poštovana Anja, iz ovoga što ste naveli vidi se da Vaš muž ima izuzetno lošu dijalizu! Ne znamo gde i kako se dijalizira, ali očito je potpuno zanemaren od nefrologa. Pod hitno morate naći doktora ili dijalizni centar (kliniku) gde će se o njemu bolje starati. Za Vašu informaciju postdijalizna ureja treba da bude normalnih vrednosti (2-8 mmol/L), a kreatinin oko 250-400 umol/l), to znači da mu je dijaliza nedovoljno efikasna. Drugo, predoziran je sa heparinom, aspirinom, kumarinom ili sličnim lekovima koji doprinose krvarenju. Neko bi pod hitno trebao da sve to iskoriguje. Znači, put pod noge i nađite dobrog nefrologa. Pozdrav

  • Pretpostavljamo da mislite na klirens fosfora na različitim dijalizatorima. Te vrednosti možete naći na fabričkoj specifikaciji koja ide uz svaki dijalizator. Dobar dijalizator danas ima klirens fosfata 250 ml/min pri protoku krvi od 300 ml/min, a oko 190 ml/min pri protoku krvi kroz dijalizator 200 ml/min. Klirens fosfata u normalnim bubrezima se mora posmatrati kroz dve faze. U glomerulima (mikrofilterima) bubrega izfiltrira se oko 85% fosfora iz krvi. Ali, u tubulima (kanalićima) bubrega oko 80% od ove količine se reapsorbuje natrag u krv, a oko 20% se izlučuje u mokraći. Pošto ovaj proces reapsorpcije varira pod uticajem nekih hormona (npr. PTH, vitamin D) i lekova, tako se i eliminacija (klirens) fosfora ne može posmatrati kao pokazatelj funkcije samog bubrega. Toliko, za sada. Pozdrav

  • Hvala veliko na odgovoru. Inače, radi se o pacijentu koji je godinama konzumirao alkohol svakodnevno.. Poslušaću vaš savet, danas sam razgovarala sa lekarom, kaže da su mu arterije jako loše, zato mu je ugrađena druga fistula..

  • Poštovanje, interesuje me šta znači kada pacijent poslednje tri dijalize gubi više od tjelesne mase. Da pojasnim, suprug poslednje dvije dijalize, po završetku tretmana „skine“ preko 500 grama i pri tome se jako loše oseća. ..

   • Poštovana Tanja, dijalizom se ne može ukloniti telesna masa, može samo telesna tečnost. I to ona iz krvnih sudova. Ako se pacijentu svaki put odstranjuje 500 grama više, tj. ide se ispod ranije odredjene optimalne telesne težine, onda se dešava da to pacijent loše podnosi i da dobije grčeve ili pad krvnog pritiska. Zato se optimalna telesna težina mora dobro proceniti i odrediti od iskusnijeg lekara. Kako se to radi možete više saznati ako pročitate naš raniji post na tu temu. Pozdrav

 26. Ja idem na dijalizu dve godine i stariji mi pacijenti rekli da popijem casu rakije ujutru to vas pitam posto ja ne pijem

  • I ja ne pijem ali sam ostala bez teksta kada mi je profesor pukovnik nefrolog rekao da uzmem svako jutro malu casicu rakije. Za sta li je dobra nisam smela da pitam da li je za cirkulaciju dobra a pijemo aspirin protekt. A cedila sam cveklu sargarepu I jabuku godinu dana nije na odmet I pila surutku ujutru mesecima I nestali otrovi iz jetre a probala sam malo kupinovog vina medjutim oticale mi noge a napravila sam u blagu rakiju limun brusnicu I malo secera kao liker I to zaboravim da uzmem 2 nedelje stoji u flasi u mraku a znam da jedan kolega na dijalizi konzumira rakiju treba da ga pitam sta pije od lekova a verovatno aparat I nju ocisti kad popije

 27. Dokazano je da čašica žestine uspešno čisti krvne sudove, a ne oštećuje srce kao veće doze alkohola. Svaki patolog bi vam rekao da su krvni sudovi alkoholičara kao kod bebe, ali srce u raspadu… Jedino je pitanje da li mašina brže „pokupi“ alkohol i njegove metabolite nego što se desi dejstvo… A i inače, čega god od hrane i pića je neko željan može da u tome uživa u prvom satu na mašini, pa neko nosi sok od paradajza, a neko drmne 2-3 ljute…

 28. Idem na dijalizu dve godine. Cesto mi se desava da ne mogu dugo da zaustavim krvarenje iz vene posle dijalize. Neki moji poznanici sa dijalize nabavili su iz inostranstva specijalne poveske namenjene za stezanje gaze na ubodu i kazu da im to mnogo pomaze. Moje pitanje je da li mogu nabaviti ove poveske kod nas /u apotekama ih nisam nasao / ili ih moram potraziti u inostranstvu i uputite me kako ih mogu naruciti preko interneta. Hvala.

  • Poštovani Rade, videli smo svi te poveske. Firme ih dele besplatno jer na njima je odštampana reklama firme ili proizvoda. Ali naši doktori kažu da te poveske nisu dobra stvar jer mogu dovesti do tromboze u fistuli ili graftu (ako se jače stegnu).
   Možda je bolje da probate nabaviti sunđeraste flastere koji se zalepe na mesto gde su bile fistulne igle. To su specijalni flasteri koji imaju veliku moć upijanja krvi, a da se ne odlepe. Pri tome, što više krvi upiju to jače i pritežu na ubodnom mestu, tako da krvarenje stane, bez da se komprimuje krvni sud odnosno fistula.
   Sve veće dijalizne firme imaju u ponudi bandažne fistulne flastere, takvi su npr. PUSHBAN ili SURESEAL flasteri:
   http://www.nipro-europegroupcompanies.com/product/pushban/#post-246
   PUSHBAN-01
   PUSHBAN-02
   SURESEAL

 29. Muz mi je na dijalizi a mi radimo na detetu ali bezuspesno vec godinu dana ne ostajem trudna.pa me da li dijaliza ima veze sa tim

 30. Poštovana Sanja, ako pacijent ima kvalitetne hemodijalize, a to znači visoko-efikasne hemodijafiltracije, po mogućnosti na netoksičnim dijalizatorima, bez bisfenola, i ako ne skraćuje tretmane, onda dijaliza ne bi trebalo da bude uzrok problema. Na primer, pre mesec dana je još jedna dijalizna pacijentkinja u Beogradu rodila zdravu bebu, a slučajevi očinstva se više i ne računaju. Istine radi, treba reći da je i ta pacijentkinja bila na kućnoj hemodijafiltraciji, što se i preporučuje svima koji žele da imaju normalan hormonalni i reproduktivni status. A sa par analiza, brzo se može utvrditi da li postoji neki endokrini ili reproduktivni problem kod Vašeg supruga.

 31. Hvala na odgovoru. Pokušala sam sa suprugom razgovarati teško prihvata promenu lekara.. Inače on je, do dijalize konzumirao svakodnevno alkohol. Poslednja dva dana ima pojačan svrab kože, stalnu pospanost, kratko disanje.. Zakazala sam razgovor u klinici. Srdačan pozz

 32. Pozdrav,imala bih pitanje za Vas.Suprug je vec 4 godine na dijalizi,pre otprilike 4,5 meseci poceo se prekomerno znojiti u predelu glave,u pocetku je to bilo samo kad jede jabuku.Sada se znoji svali put kad konzumira hranu,ili gotovo non stop.Molim Vas recite mi da li to ima veze sa njegovim stanjem ili je u pitanju nesto drugo i kome da se obratimo?

  • Poštovana Vera, iz ovoga što ste Vi naveli, može se zaključiti da prekomerno znojenje kod Vašeg supruga nije posledica dijalize. Trebalo bi da ode na pregled kod interniste-endokrinologa, za početak. Pozdrav

 33. Poštovanje,
  ranije sam pisala za supruga. Ima 70 g. i druga g na dijalizi, svaki drugi dan. Rade mu u obije ruke jer su mu loši krvni sudovi pa kombinuju obije AV fistule.. Prilično je oslabio, pritisak mu je dolazio do 60/30 tokom dijalize. Počeo je da uzima kapi gloga ujutru i magnezijum i bolje podnosi, ali problem su bolovi u tijelu, svrab kože, javljanje hematoma po koži i u zadnje vrijeme zadah tijela.. Inače kreatinin mu između dijaliza je 1700, a poslije oko 900. Isti promjer je i sa ureom.. Kalijum mu prije d bude 7,8.. Kako da mu pomognem, sve se slabije kreće. Posle dijalize uopšte i ne ustaje do sutradan od malaksalosti..
  Srdačan pozdrav

  • Poštovana, odgovor na Vaše pitanje objavljen je isti dan kad ste ga i postavili. I ispod posta gde je pitanje i postavljeno. Dakle, 21.04.2017. neko pod imenom Sonja je postavio Vaše pitanje (u rubrici „Postavite nam pitanje“) i ispod pitanja je dobio i odgovor. Proverite još jednom. Pozdrav

 34. Postovani, idem na dijalizu vec dvije godine. U poslednje vrijeme mi je koza dosta suva i osjecam svrab preko ledja, koristila sam razlicite kreme i ulja ali nije pomoglo,posebno kada se oznojim svrab je jos veci.. Interesuje me da li smijem koristiti kreme sa urejom jer sam citala o njima i njihovom dejstvu na kozu. Pozdrav.

  • Poštovana Miro, već je objavljen opširan tekst o svrabu i kremama, pretražite dobro rubriku sadržaj i tamo ćete naći sve teme koje vas zanimaju pa i o svrabu.
   I ne zaboravite da upišete svoju email adresu u rubriku desno, da biste redovno dobijali obaveštenja o novim tekstovima. Pozdrav

   • Dobar dan svima. Da li neko od Vas zna gde moze da se nabavi povoj (flaster) za pricvrscivanje Hickman katetera? Hvala unapred. Pozdrav

 35. Otac mi je na peritoneumskoj dijalizi par meseci i sad mu se desilo da kad poveze kateter sa kesama za dijalizu nema protoka, nista ne curi ni iz tela niti ulazi u telo. Moze li se zacepiti kateter i koliko je hitan odlazak do bolnice. Koliko sati sme drazati u sebi taj dializat?

 36. Poštovana Sanja, nije hitno, ali treba otići do svog nefrologa. Ne znamo da li ste i Vi, uz svog oca prošli obuku za peritonealnu dijalizu, ali ima tu dosta toga da saznate … Između ostalog, kateter se može zapušiti, ali može i biti u neadekvatnoj poziciji, dijalizna tečnost može da se ne isprazni, ali može i da se resorbuje … ipak je to samo zašećeren rastvor soli i elektrolita … ako nema znakova upale, nije strašno, ali treba otići na pregled. Pozdrav

 37. Poštovani, moj suprug je na dijalizi treca godina. Imao je prvo na jednoj pa na drugoj ruci AV fistulu. Rade mu u obije ruke, bili su malo bolji rezultati. Međutim, poslednje kontrole (nazad dva mjeseca) su loše. Kreatinin prije dijalize 1630 poslije 1100, urea 42 prije, 26 poslije, kalijum 8 prije, 5,7 poslije.. GFR 2. .. Ima onaj zemljani zadah, i boju kože. Sada su ga zbog loših fistula, stavili na neki spisak da mu urade na vratu kateter, stalni. Želim vaše mišljenje jer sam ogorčena načinom liječenja. Ima 71 godinu, propao je puno. Kako se ugrađuje i njeguje taj kakteter, da li mu može išta pomoći,,
  Srdačan pozdrav

  • Poštovana Ana, rezultati sve govore: hemodijaliza mu je bila vrlo loša, uklanjanje otrova iz krvi nedovoljno. Ako je uzrok tome loš dotok krvi iz krvnog pristupa (u ovom slučaju iz AV fistule), mora se praviti ili nova fistula ili mu plasirati kateter (kanilu) u venu, ali što pre mora mu se obezbediti kvalitetna hemodijaliza. Pozdrav

 38. Poštovani,

  u članku o kalcifikaciji u jednom pasusu spominjete lek Natrijum-tiosulfat. Interesuje me odakle ste crpili podatke za ove navode?

  Na dijalizi sam deset godina i imam probleme sa kalcifikacijama pa me interesuje ako mi možete reći o Natrijum-tiosulfatu nešto više? Kako doći do njega? I kako ga primenjivati?

  Unapred se zahvaljujem i pozdravljam Vas!

  • Poštovani Ljubomire, nemojte sumnjati da imamo vrlo kompetentne saradnike za svaku oblast. U Vašem slučaju nije samo problem kako doći do Natrijum-tiosulfata, i kako ga primeniti (to je uostalom već pomenuto u postu i diskusijama posle njega), nego je mnogo veći problem ko će ga primeniti? Porazgovarajte sa svojim doktorima sa dijalize ili iz kliničkog centra pa nam javite da li je ijedan pristao da vam daje tu terapiju kada je nabavite?
   E, to je već veliki problem. Pozdrav

 39. Mom ocu se naglo podigao sadrzaj stetnih materija sto je prouzrokovalo ucestalo povracanje,malaksalost,a uzgred ga ja uhvatio i virus.Doktori su mu rekli da ce mu prikljuciti dijalizu.Mene zanima da li je mogu da mu nakon jedne ili dve dijalize bude bolje i da ne mora konstantno da prima dijalizu.Zanima me i da li bi trebao da obrati paznju na ishranu,naravno jasno mi je da treba konzumirati so i vodu u sto manjim kolicinama.Da napomenem da je dijabeticar 27 godina,srcani bolesnik,i imao je operaciju srca prouzrokovanu infraktom pre 4 godine,a nakon te operaciju bubrezi su prestali sa radom i doktori su mu ih pokrenuli sa dve dijalize nakon toga je pio lekove za izmokravanje.

  • Poštovana Milice (a i ostali čitaoci): pre nego što postavite pitanje vezano za Vaš lični problem, poželjno je da pročitate naše sadržaje (postove) gde smo već pisali o toj temi. Znači, dijaliza se ne prima. Nepravilno je reći da neko prima dijalizu, kao što je nepravilno reći da neko prima šišanje. Dijaliza nije šišanje, ali jeste čišćenje krvi. Krv će se čistiti kada otrovne materije premaše određene nivoe u krvi. Da li će dijalizu trebati vršiti stalno ili je ona bila samo privremena pomoć, saznaćete ako proučite razlike između Hronične i Akutne bubrežne slabosti, o kojima smo već pisali. A postoji i kombinacija, zvana akutizacija hronične bubrežne slabosti, gde se kreatinin može vratiti na pređašnje vrednosti ako se uzrok pogoršanja otkloni i ako se primeni adekvatna terapija. Znači, sve zavisi od nivoa kreatinina pre pogoršanja i od vrste i dužine trajanja pogoršanja. Poz.

 40. Poštovani,
  imam 40 godina, prije 18 godina mi je ustanovljeno da sam rodjen sa jednim bubregom. Do tada sam se aktivno bavio sportom i nisam imao nikakvih problema. Dijagnoza agenezija desnog bubrega. Po sazanju da sam rodjen sa jednim bubregom, po savjetu nefrolologa, prestao sam se baviti profesionalno sportom. Od 2011 godine sam dobio povišen pritisak i nefrolog je prepisao tritace od 5 mg kojim sam regulisao pritisak. Sve ove godine sam jako cesto vadio laboratorijske nalaze i svi parametri su bili u granicama, takodje sam cesto i radio uzv bubrega, gdje je ustanovljeno da imam pijeska i to je sve. Urinarne infekcije nikad nisam imao, urinokultura uvijek sterilna. Od prije nekoliko mjeseci poceo sam osjecati zamor i gubitak energije i pospanost. Takodje, od prije mjesec dana, imao sam ucestalo mokrenje sa osjecajem nepotpunog praznjenja. Osjecam bolove u misicima. Izvadio sam nalaze i imam jako povisenu masnocu, holesterol preko 7, trigliceridi skoro 4. CRP, 0,84 i ono sto me najvise brine, povisen kreatinin koji iznosi 135. Ureja je u granicama normale 6,6. Urin je u redu, urinokultura sterilna. Pritisak mi je dobar i dalje, mada mi je internista umjesto tritacea koji sam koristio 8 godina ukljucila monopril. Secer mi nikada nije bio povisen, nije ni sada. U zadnjih par godina, sto se tice hrane, nisam ce cuvao i jeo sam masnu i tesku hranu. Zanima me vase mišljenje, da li ovo vodi ka otkazivanju bubrega i dijalizi i moze li se ista uciniti da se to ne dogodi.

  lp,

  • Poštovani Dario, svejedno da li imaš 1 ili 2 bubrega, kada ti se kreatinin jednom poveća, sve zavisi od vremena trajanja tog događaja. Pročitaj dobro na ovom sajtu sve razlike između AKUTNE i HRONIČNE bubrežne slabosti, pa odredi sam gde si ti u toj priči. Iako si dobio dobar savet da izbegavaš opterećenja, da se čuvaš, ti si dozvolio „pesak“, pa masnu i tešku hranu, holesterol preko 7, a time si i svom jedinom bubregu napravio štetu.
   Na kontrolama kod nefrologa će se proceniti da li je šteta nepopravljiva (kreatinin će rasti) ili je bila prolazna (kreatinin pada kad normalizuješ dijetu), ali će svejedno taj bubreg trajati kraće nego što bi trajao da ga nisi preforsirao takvim ponašanjem. I da, Monopril je bolji izbor od Tritacea.
   Dijaliza nije uvek neizbežna sudbina, ali se treba maksimalno čuvati, pa ako i dođe u kasnom životnom dobu, nije kraj sveta… Pozdrav i sretno.

 41. Molim vas recite mi da li je tacno da se posle transplatacije bubrega ukidaju sve novcane pomoci. Tudja nega i pomoc i dodatak. Hvala najlepse

  • Koliko mi je poznato, ukida se naknada za tuđu negu i pomoć, a invalidska penzija ostaje ako je primana za vreme provedeno na dijalizi.

 42. Sta se sve sme piti od pića van dijalize? Kisela voda,gazirani sokovi,obicni sokovi,cajevi,mleko…i koliko tecnosti se sme uneti u sebe?

 43. Vec dve godine sam na hemodijalizi nakon otkazivanja transplantiranog bubrega ( otac davalac) nakon 23 godine. I dalje uzimam imunsupresivne lijekove ( Prograf i Imurek) zbog moguce nove transplantacije. Imam velike probleme na hd. Dve godine sam imala glavobolje i visok pritisak ( sistolni) uz dva lijeka koja sam redovno uzimala ( cardura i catapresan, toresamid) a sad od pre 2 mjeseca imam cesto povisen diastolni i to uz pet lijekova: amlodipin 10mg, candesartan 16 mg, toresamid 10 mg, catapresan 150 mcg i concor samo tri puta pre dijalize 5 mg. Pritisak je sad nizi za vrijeme dijalize ali poslije dijalize, nocu i ujutro je diajastolni uvijek preko 90 – 110. Doktoru su vazne samo vrijednosti pritiska na dijalizi i kaze: sve u redu, mozda vam sad dijastolni ostane tako… Interesuje me gdje je problem. Unaprijed hvala na odgovoru.

Unesite ovde Vaše pitanje, odgovor, komentar ili mišljenje ...

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s