Archive | maj 2013

Šta je prava istina o razvoju i perspektivama minijaturnog i nosivog veštačkog bubrega?

Šta je prava istina o razvoju i perspektivama minijaturnog i nosivog veštačkog bubrega?

Veći broj pacijenata, redovnih sledbenika ovog sajta, izrazio je želju da im naš Stručni tim napiše jedan realan prikaz o napretku tehnologije u stvaranju minijaturnih, nosivih, dijalizatora.

Evo šta nam je na tu temu spremio naš Stručni tim:

Pre više od 5 godina, pojavili su se bombastični naslovi i u našoj dnevnoj štampi, o tome kako će dijaliza postati prošlost (klikni ovde). Mediji su prikazivali slike na kojima kalifornijski nefrolog dr Victor Gura stoji opasan sa svojim aparatom, kojeg je skraćeno nazvao WAK (engl. Wearable Artificial Kidney), ili: Nosivi Veštački Bubreg.

Profesor Gura je u džepove jednog šireg pojasa stavio minijaturni high-flux dijalizator (površine svega 0,2 m2), tri mini-pumpe (za krv, dijalizat i ultrafiltraciju), rezervoare sa heparinom i dijalizatom (samo 375 ml), baterije (9V) i kesu za sakupljanje ultrafiltrata. Sistem je omogućavao protok krvi od 50-150 ml/min i protok dijalizne tečnosti od samo 50 ml/min, a  efikasnost bi se postizala dugotrajnim ili kontinuiranim prečišćavanjem krvi, koja bi se klasičnim linijama dovodila na dijalizator, iz Hikmanovog katetera plasiranog u široku potključnu venu. Da bi sve to bilo ostvarivo sa samo 375 ml dijalizne tečnosti bilo je neophodno na odvodu dijalizata iza dijalizatora postaviti nekoliko kertridža (kapsula) sa različitim adsorberima, u kojima bi se dijalizat prečišćavao i posle toga prečišćen ponovo ulazio u dijalizator (recirkulisao). Adsorberi u tim kertridžima, odnosno sistemima za regeneraciju (obnavljanje) dijalizata bile su suspstance poznate po svom visokom afinitetu za vezivanje ili razlaganje uremijskih toksina (prah aktivnog uglja, ureaza, sirćetni cirkonijum-hidroksid i cirkonijum-fosfat). Od prvobitne ideje da se odvod ultrafiltrata hirurški spoji (nefrostomom) na odvodni kanal prirodnog bubrega ili u bešiku pacijenta, vrlo brzo se odustalo, jer je taj operativni zahvat, sam po sebi, stvarao brojne rizike i komplikacije. Tako su se inventori odlučili za običnu urinarnu kesu koja se vezivala za butinu pacijenta.

Sve je ovo naravno, modifikacija ranije popularnog dijalizatora u koferčetu, tzv. REDY sistema, koji je reklamiran kao dijalizator za putovanja, jer sa samo 6 litara dijalizata (koji se regeneriše na opisani način) može pacijentu da pruži priliku da slobodno putuje i ne bude vezan za aparat u nekom dijaliznom centru. A postoje i radovi dr Kolfa, od pre 50-ak godina u kojima je predviđao ovakve uređaje za svakodnevnu dijalizu.

Profesor Viktor Gura je izjavio da je ideju za Nosivi Veštački Bubreg dobio gledajući filmove o strip-superheroju (Betmenu), koji je nosio specijalni pojas načičkan raznim oružjima, kojima je eliminisao svoje protivnike. Ukupna težina WAK-pojasa iznosila je samo 2,3 kg (što za nekog i nije malo), ali je cela skalamerija delovala dosta nezgrapno i morala se dodatno stabilizovati sa dva tregera (uprtača) na oba ramena.

Posle eksperimentalne primene WAKa na svinjama, od 2005. godine počinje objavljivanje u stručnim nefrološkim časopisima prvih iskustava sa funkcionisanjem ovih nosivih dijalizatora, uživo, na pacijentima. Naravno, objavljena su isključivo pohvalna iskustva. Sa protokom krvi od svega 60-100 ml/min, protokom dijalizata od 50 ml/min i nešto dužim radom ovih mini dijalizatora (8 sati po tretmanu), svakodnevno, ili svaki II dan, postizani su dobri rezultati čišćenja krvi (klirensi ureje i kreatinina) i normalizacije jona i elektrolita. Posle su usledili drugi tekstovi, o primeni WAK u lečenju srčane slabosti, jer su spore i blage ultrafiltracije od 100-200 ml/čas, naročito pogodovale srčanim bolesnicima čiji je miokard oslabio, iz bilo kog razloga.

WAK-01_resize

Ipak, realniji (ili iskreniji) nefrolozi su odmah priznali pacijentima da standardna dijaliza neće nažalost još zadugo postati prošlost. Po mnogim aspektima, WAK ni u čemu nije nadmašio standardnu, klasičnu hemodijalizu, posebno ne onu (češću) u kućnim uslovima.

Još su slabiji rezultati i perspektive ostalih pokušaja, koje ćemo ovde samo nabrojati. To su:

BAK ili RAD (Bioartificial kidney, Renal Assist Device) doktora Davida Humes-a,

HNF ili CFAN (Human Nephron Filter, Continuously Functioning Artificial Nephron) doktora Allena Nissensona,

MEMS (Microelectromechanical Membranes Systems) implantabilni filter doktora Shuvo Roya.

Komentar jednog starijeg, iskusnijeg i otvorenijeg nefrologa je bio da većina ovih projekata služi samo za izmuzavanje para od sponzora istraživanja i da je svima jasno da od njih nikada neće nastati ništa primenjivo u lečenju bubrežne slabosti.

No, da se vratimo na WAK, nosivi veštački bubreg, koji je do sada najuspešniji i najbolje kotirani od svih ovih projekata.

Koje su slabosti ili mane WAK sistema:

prvo, krvni pristup, centralni venski kateter ili Hickman (potkožno tunelizovani) kateter, nisu dobro rešenje kao krvni pristup za hemodijalizu, bez obzira da li je ista na klasičnom ili WAK aparatu. Učestalije ili svakodnevne HD povećavaju rizik infekcija, tromboza, krvarenja, embolija, itd.;

drugo: antikoagulans, korišten je klasični, standardni heparin, pa je bilo dosta tromboza dijalizatora, a posle su prešli na niskomolekularni (dugodelujući) heparin, ali je kao i uvek i sa njim teško pronaći idealnu dozu antikoagulansa za dugotrajne hemodijalize, kakve su predviđene ovim aparatom;

treće: kertridži sa adsorberima, se vremenom zasite, napune talogom od toksina i moraju se menjati. Osim što ovo značajno slabi efikasnost WAKa u odnosu na standardnu HD sa uvek svežim dijalizatom, teško je pravovremeno oceniti potrebu nadoknade ili zamene pojedinih adsorbera;

četvrto: glomaznost i potreba za dugotrajnijim nošenjem na sebi ove skalamerije, ne omogućava bogzna kakvu slobodu kretanja, niti promena kertridža pojeftinjuje cenu tretmana, kao što se reklamira.

i peto: najveći nedostatak metode jeste nemogućnost preciznog praćenja i balansiranja promena u koncentracijama kalijuma, natrijuma, kalcijuma i bikarbonata, obzirom da sistem podrazumeva fiksne infuzije ovih elektrolita.

I na kraju treba reći još nešto.

Firma XCorporeal koja je od početka prionula na razvoj i primenu WAK sistema, odnedavno je kupljena od strane najveće dijalizne firme Fresenius Medical Care.

Na internetu se povela debata o tome da li će sada moćnija i finansijski jača kompanija ubrzati razvoj i primenu nosivog dijalizatora.

Mali je broj nezavisnih i poštenih nefrologa, koji su, kao ugledni američki stručnjak dr John Agar rekli pacijentima istinu: naprotiv, velika firma ih je kupila da bi sahranila ovaj projekat i potencijalnu konkurenciju.

Još će mnogo vode proteći ispod mosta dok minijaturni dijalizatori ne budu terapijski upotrebljivi.

Toliko o tome.

(Dr John Agar:  In general, though, my inexpert overview of a corporate takeover is that when a big company purchases a smaller one, it is usually is with next aim: Because the smaller company has something which, if developed, might threaten part or all of the market of the larger one and, thus, acquisition by the larger diminishes or negates the competitive threat of the smaller.
The larger company simply wants to negate the progress or promise of a smaller competitor and bury the program.
As for the WAK, machine portability, wearability, simplification and miniaturisation … bring it on. I would personally love to see this eventuate. There is, however, still much water to flow under the bridge before those hopes become clinically-applicable realities. John Agar)

DiaBloG – ST

Picture1b

Dr Thomas Parker: Jesmo li se umorili od popuštanja?

Thomas Parker: Jesmo li se umorili od popuštanja?

Parker.

.

.

.

Thomas F. Parker III, doktor medicine, internista – nefrolog, poznati je američki ekspert u oblasti dijaliznih tretmana i trendova. Dr Parker je Glavni Medicinski Direktor, Stariji Potpredsednik i Predsedavajući Komiteta za kvalitet rada Renal Ventures Management, LCC, jednog od vodećih provajdera dijaliznih servisa. Daleke 1974. godine bio je osnivač Udruženja Nefrologa u Dallasu, Teksas, gde je radio kao Medicinski Direktor jednog od prvih ambulantnih dijaliznih centara u SAD. Dr Parker je učestvovao i u nastanku Instituta za Transplantaciju u Dalasu, jednog od vodećih i najvećih centara za transplantaciju u SAD. Ipak, svoj najveći doprinos Dr Parker je dao u oblasti dijalize, gde je objavio preko 100 naučnih radova, vezanih uglavnom za preskripciju, primenu i kvalitet dijaliznog lečenja. Rad i stvaralaštvo Dr Parkera prepoznati su od stručne javnosti po svojim kvalitetima, zbog čega je više puta nagrađivan za svoj izvanredni doprinos kvalitetu dijaliznog lečenja: od strane Nacionalne Bubrežne Fondacije proglašavan je za Lekara godine, a dobitnik je i Zlatne medalje koju dodeljuje Američka Asocijacija Bubrežnih Bolesnika.

Na skoro održanom 44. Nacionalnom Simpozijumu Američke Asocijacije Nefroloških Sestara (engl.ANNA), održanom u Las Vegasu, od 21-23.04.2013, Dr Thomas Parker je bio gost – predavač na otvaranju Simpozijuma, a naslov njegovog predavanja je bio: „Menjanje načina na koji razmišljamo o hemodijalizi, propisujemo je i dajemo pacijentima.“

Ono što je tada, u tom predavanju, rekao Dr Parker, sada se prepričava po svim dijaliznim sajtovima, širom sveta. Šta je to tada, u tom predavanju, na jednom sestrinskom kongresu, rekao Dr Parker, a što je zavredilo pažnju tolike dijalizne publike i pacijenata širom sveta?

DiaBloG, specijalno za srpske dijalizne pacijente, donosi suštinu poruka Dr Parkera, iznetih na tom njegovom, sada već čuvenom nastupu.

Tom-Parker-01-950x533

Dr Parker je podsetio prisutne na slučaj Roze Parks, američke radnice, koja se slavi kao heroj borbe za građanska prava crnačkog stanovništva (nešto kao što mi evropljani slavimo Rozu Luksemburg i 8.mart).

Prvog decembra 1955. godine Roza Parks se vraćala sa posla gradskim autobusom. U to doba, na američkom jugu, bili su zakonski odvojeni delovi autobusa (prednji) za bele građane, a zadnji za putnike crnce. Propisi su dalje predviđali, da ako se popune sva mesta za belce, crnci iz drugog dela treba da ustupe svoja mesta belcima, jer se nije smelo desiti da crnci sede, a da belci stoje u autobusu. Tog 01.12.1955. Roza Parks je jednostavno odbila da ustane i ustupi svoje mesto. Vozač autobusa nije mogao da veruje. Pozvao je policiju i policajac koji je došao, upitao je Rozu: „Zašto to radite? Jeste li umorni?“

–         Ne, rekla je Roza i dodala:   Zapravo,  jesam.  Umorna  sam od popuštanja.

Roza Parker je uhapšena zbog građanske neposlušnosti i strpana je u zatvor. Ali, njene reči su „zapalile vatru“ u Americi. Martin Luter King je izašao pred novinare i rekao istorijsku rečenicu: „Dolazi vreme kada su promene neminovne.“

Roza Parks_resize

Sada, 21.aprila ove godine, Dr Thomas Parker je podsetio nefrološke sestre kako je Roza Parks jednostavnim sedenjem na sedištu napravila revolucionarne promene i upitao prisutne, mogu li one nekim tako jednostavnim gestom promeniti način na koji dajemo dijalizu? „Zapalite vatru“ – rekao im je Dr Parker. „Dolazi vreme kada su promene neminovne.“ – ponovio je dr Parker reči Martina Lutera Kinga. „Sva istraživanja pokazuju da mi, medicinari, kada dođemo u situaciju da moramo ići na lečenje dijalizom, ne želimo da idemo u centre za dijalizu, nego za sebe biramo kućnu hemodijalizu. Dakle, mi lično, za sebe ili za svoje članove porodice, ne želimo da prihvatimo ono što dajemo drugima. Drugima dajemo „adekvatnu“ hemodijalizu, ali za sebe želimo „optimalnu“ hemodijalizu. Treba da nas je sve skupa sramota. Sramota!“

„Jeste li se umorili od održavanja statusa quo?“

Komentari ovog govora su bili brojni. Izdvojićemo samo mišljenje Gary-ja Patterssona, osvedočenog borca za prava dijaliznih pacijenata. Gary kaže: „Glavni problem su rukovodstva udruženja pacijenata, koja su sva korumpirana od strane dijalizno-farmaceutskog lobija. Zato u dijalizi opstaje status quo. Zato nema poboljšanja za pacijente. Zbog korupcije.“

Eto pravog pitanja i za nas, srpske dijalizne pacijente:

Jesmo li se umorili od popuštanja?

DiaBloG – 2013.

Picture1b

Ispitati političku pozadinu cene dijalize

Zahtev nadležnima: Ispitati političku pozadinu cene dijalize

Na poslednjem (preduskršnjem) tenderu za slanje pacijenata RZZO Beograd na hemodijalize kod privatnika, postignute su ponovo nove cene hemodijaliza.

Tender se zapravo nije zvao tender, jer ovde to nikada nije ni primenjivano, nego je bio u pitanju (da se poslužimo birokratskim RZZO rečnikom): „pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva za javnu nabavku Pružanje usluga hemodijalize osiguranim licima RFZO“.

Prvo pitanje se nameće već iz čitanja ove rogobatne konstrukcije: zašto postupak nije javan?

Zašto se, godinama već, na ovim „tenderima“ pojavljuju uvek ista dva dijalizna privatnika?

Zašto su i sada „pozivi prosleđeni“ tim istim „potencijalnim ponuđačima“?

Uglavnom, i na ovom poslednjem „tenderu“ nabavljeno je „pružanje usluga hemodijalize“ od ista ta dva dijalizna privatnika, ali opet po nekim novim cenama.

Cene su bile od 10 640,00 dinara do 11 760,00 dinara, zavisno od „kvaliteta dijalize“, a kvalitet je sortiran po kategorijama koje je izmislio suludi Pravilnik iz oktobra 2012.

To je onaj čuveni i naveliko osporavani razrez (20% niskopropusnih najlošijih hd, 30% niskopropusnih loših hd, 30% visokopropusnih običnih i samo 20% visokopropusnih kvalitetnih HDF).

Naravno, te dve privatne dijalizne firme, koje su kod nas i višedecenijski zaštićeni monopolisti na snabdevanje i distribuiranje dijaliznog materijala, znajući da su te kategorizacije dijaliza veštačke (tj. samo za naivne), odmah su uz svoje ponude dostavile i Izjavu da će oni svim pacijentima koje dobiju dati popust, tj. svima će primenjivati HDF, bez obzira na kategorizaciju i razreze koje je izmišljala Komisija RZZO (Nada Dimković i dr).

Odluka o obustavi postupka str 2a_resizeUvažavajući ovaj „popust“, jer on predstavlja priznanje, da nema nikakvih razlika u materijalnim troškovima između obične „high-flux“ dijalize i kvalitetne hemodijafiltracije (sa istim dijalizatorom), postignute cene dijaliza su i dalje nerealno visoke, u odnosu na troškove dijaliziranja u državnim centrima za dijalizu. Čak i u odnosu na cene hemodijaliza u privatnim centrima u Makedoniji ili Mađarskoj, na primer (oko 60 evra po hd).

S tim u vezi, krajnje je vreme da se nadležni državni organi pozabave ovim pitanjima i da se ispita celokupna pozadina nastanka privatnih dijaliznih centara u Srbiji.

Jer, koliko u julu prošle godine, na valjda jedinom poštenom „tenderu“ za dijalize kod privatnika, postignuta je cena od 7 500,00 dinara. Ista usluga! Čak su isti i privatnici i isti RZZO, ali je to bio postizborni period, kada se (izgleda) stara garnitura uplašila i postigla je najpošteniju cenu.

Prvo pitanje koje treba razjasniti je dakle, to: kako jedna te ista usluga može 2008. godine da košta 105 evra (u dinarskoj protivvrednosti), a četiri godine kasnije 2012-te košta 7500 dinara ili 40 evra manje?! Ista usluga, isti pacijenti, isti Fond.

U (nezavisnim) medijima se otvoreno pisalo kome ide ta razlika (link br. 1).

Sada, evo opet, cena hemodijalize se vraća na te vrednosti. Kome sada ide ta razlika?

Jer, na drugim tenderima, cene dijaliznog materijala naglo padaju. Sada se solidni, high-flux iliti visokopropusni dijalizatori mogu nabaviti od konkurentskih zapadnih firmi po 6-8 evra za komad.

A dijalizator je najskuplji potrošni deo u tretmanu hemodijalize!

Kome ide razlika između cene utrošenog materijala (oko 30 evra) i tražene cene za celu uslugu (7500,00 dinara), a kome ide razlika do postignute cene cele usluge: 10640,00 ili 11760,00 dinara? Odnosno: kome sada ide ta razlika?

Dakle, jedna objektivna i nezavisna istraga bi prvo trebala da ispita ko je kriv što se državni dijalizni centri nisu blagovremeno izgrađivali ili proširivali? Kome je sve bilo u interesu da se „stvori potreba“ za angažovanjem privatnih „kapaciteta“?

Dalje, kad se već „stvorila potreba“ zašto nije raspisan javni tender, otvoren za sve velike svetske dijalizne firme, napravljeni precizni ugovori, definisani odnosi, dugoročno.

Nijedna uređena velika svetska dijalizna firma neće krenuti u izgradnju posteljnih „kapaciteta“, ako nema jasan i čvrst Ugovor sa onim ko će plaćati uslugu. Samo kod nas se moglo desiti da neki „promućurni“ pojedinci, „osete“ da će državi zatrebati dodatni kapaciteti, pa sami, ne hajući za rizike i ugovore, krenu u adaptaciju podruma i garaža u stambenim zgradama, nazovu te objekte specijalnim bolnicama, i: sačekaju da ih država tj. RZZO pozove na „pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva za nabavku Pružanje usluga hemodijalize osiguranim licima RFZO“.

Neophodno je ispitati kontakte koje su vodeći ljudi u firmama dijaliznih privatnika imali sa vodećim ljudima u političkim strankama koje su bile na vlasti u vreme sklapanja takvih štetnih ugovora po državu Srbiju. Ispitati kakvu ulogu su imali pojedinci iz Udruženja nefrologa Srbije u premeštanju pacijenata iz državnih u privatne dijalizne centre.

Kako je bilo moguće da, na primer, isti čovek bude Načelnik i u državnoj i u privatnoj dijaliznoj bolnici. Odnosno Konsultant, ili član Komisije za upućivanje? Sve su to klasični primeri sukoba interesa. Ili uopšte nema sukoba, samo interes?

Jednostavnim uvidom u putne isprave i žiro-račune, mogu se proveriti veze tih lekara i pomenutih dijaliznih privatnika.

Svi do jednog su imali plaćena predavanja i odlaske na kongrese o trošku tih istih privatnih dijaliznih firmi.

Potrebno je ispitati ko je na zatvorenom sastanku u firmi vodećeg dijaliznog privatnika rekao, još 2008. godine: „Nama je važno sada dobiti što više pacijenata, bez obzira na cenu tretmana, da bismo ušli na tržište i oterali konkurenciju, a kada državni centri zatvore ili prenamene te dijalizne prostorije, tek tada ćemo izaći ultimativno sa našom višestruko većom cenom i reći: ili platite koliko tražimo ili ih uzmite natrag. A znamo da ih natrag više neće imati gde i da se za 3 dana ne mogu stvoriti nova dijalizna mesta.“

Takođe je neophodno ispitati ulogu novinara i drugih poslenika javne reči, koji su stvarali medijsku pripremu za pojavu privatnih dijaliznih centara i/ili za prebacivanje dijaliznih pacijenata u privatne dijalizne centre (link).

Posebno je važno ispitati veze između privatnih dijaliznih firmi i predsednika tzv. Udruženja pacijenata. Praćenjem uplata, aktivnosti, časopisa, sponzorstava i drugih oblika finansiranja, lako bi se našla povezanost predsednika Udruženja pacijenata sa privatnim dijaliznim firmama. U istrazi pobune i demonstracija dijaliznih pacijenata (koji su vraćani iz privatnih u državne dijalizne centre) videće se na video snimcima (you-tube, link) da je glavni kolovođa predsednik udruženja pacijenata sa kućne hemodijalize, dakle čovek koji ima svoj lični aparat za hemodijalizu i uopšte nije nigde prelazio).

Neophodno je takođe ispitati kako i zašto su lekari, nefrolozi u privatnim dijaliznim centrima podsticani na nesavesno lečenje pacijenata. Iako za ovo krivično delo postoje pisani dokazi u vidu direktnih naređenja ekonomskih menadžera nefrolozima zaposlenim kod privatnika, sudska ročišta se odugovlače i opstruiraju, kako bi se skandali zataškali, a odgovorni izbegli zakonske sankcije.

Posebno je važno ispitati koji su pacijenti iz privatnih dijaliznih centara u Srbiji bili bez svog pristanka uključeni u ispitivanje smrti dijaliznih pacijenata, zloglasni projekat MONDO, o kojem je već bilo reči na ovom sajtu (kliknuti ovde). U časopisu Blood Purification se navodi da je 428 pacijenata bilo iz Srbije, a 268 iz Republike Srpske. Ko su ti pacijenti? Da li oni znaju da su učestvovali u ovom ispitivanju? I ključno pitanje: Da li su preživeli? Odnosno, da li je iko išta preduzeo, ako se već slutilo ili pratilo, kako umiru.

Mondo, nase brojke do 2013_resize

Ne bi bilo naodmet ispitati i visinu primanja zaposlenih u privatnim dijaliznim centrima. Zašto je plata medicinskog direktora u privatnom dijaliznom centru 270 000 dinara, a u državnom centru oko 70 000 dinara?

Plata iz 2009_resize

Ako su znanje i stručnost isti, šta to taj čovek kod privatnika opasno radi pa mora imati i 4x veću platu? Kolika je onda plata generalnog menadžera u privatnoj dijaliznoj bolnici? Veća od plate Premijera i Predsednika, zajedno?

Zašto u Ugovoru za zapošljavanje medicinskog direktora u privatnoj dijaliznoj bolnici stoji i da će mu plata zavisiti od „broja pozvanih pacijenata“?

I za nas pacijente, ključno pitanje: zašto privatni dijalizni centri mogu po ceni obične dijalize davati HDF (i isplati im se), a državni ne smeju? Čiji je to interes? Ko je uticao na donošenje takvog „Pravilnika“.

Tek kada se budu znale sve činjenice vezane za ovde pokrenuta pitanja, moći će se sklopiti mozaik dešavanja oko nastanka i opstanka privatnih dijaliznih bolnica u mreži zdravstvenih ustanova Srbije.

(link broj 1, link broj 2 , link broj 3link broj 4)

Sada, trenutno, s tim u vezi, opet, niko ne postavlja pitanje: di su naši novci?

Pa, ako niko više ne pita gde nestade ta razlika od 40 evra koja se privatnicima daje po svakom tretmanu, mora da je ta razlika legla na pravo mesto: kod onog koji može da ih kazni?

Zato izgleda, od istrage opet, neće biti ništa.

Koliko HD aparata se ukrade.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

DiaBloG – 2013

.     .     .

Još sličnih tekstova:

Privatne bolnice za hemodijalizu    Smrtnost kod privatnika    Tajna ispitivanja na Srbima u privatnim HD centrima  Serviser sprečio skandal i zatvaranje bolnice za hemodijalizu   Republički Zavod za zdravstveno osiguranje čuva monopol firmi „Fresenijus MC“   Doktorka otpuštena iz FMC-a jer je brinula o pacijentima    Dosije XXXXXXXL – nastavak internet natpisa o mahinacijama firme FMC    Nevoljni učesnici u FMC ispitivanju smrti uživo – obelodanjen projekat MONDO.    Ključni dokaz o tome da FMC upravlja postupcima Udruženja pacijenata      Kako izgleda briga o pacijentima u Fresenius dijaliznim centrima u Srbiji, I deo.    Afera “Dialiks” – otkriveni delovi prepiske iz Freseniusove internet mreže u Srbiji, II deo.    Afera “Dialiks” – otkriveni delovi prepiske iz Freseniusove internet mreže u Srbiji, III deo.    600 000 dinara mesečno je malo mnogo, ali naći ćemo način …- Dialiks IV   Prilika da se zaradi još malo para …- Dialiks V    O Freseniusovim aparatima, dijalizatorima, koncentratima, jonometrima i ostaloj opremi, ali iskreno, iznutra, od njih samih-Dialiks VI    Dialeaks dokumenti: Stenogram sastanka lekara i direktora FMC Beograd    Pljačka države po tipu mašine    Strategija dijalizno-farmaceutskog biznisa u Srbiji: manipulacije i prevare sirotinje raje   Thanksgiving Day   Mučenik iz Banjaluke    Ponovo problemi sa Frezenijusovim aparatima i dijalizatorima     Afera plus: Kako Fresenius namiče profit u Republici Srpskoj?    Kako nam se nabavljaju dijalizatori?     Preko 5000 sudskih postupaka protiv Freseniusa – pacijenti pokrenuli     Otkrivamo: ko su novinari, mediji i bolesnici koji zastupaju interese dijaliznog privatnika?    Rasprava između Fonda zdravstva i Freseniusa, te odluka Državne komisije o nabavci dijalizatora      Protestno pismo japanske dijalizne firme Nipro srpskom Fondu zdravstva    I Narodna Republika Kina pokrenula istragu protiv Freseniusa    Skandal: pare namenjene poplavljenima dali Frezeniusu!!!      Afera plus: kako Fresenius namiče profit u Republici Srbiji     Šamar državnom zdravstvu na koji nije odgovoreno     Pismo o Freseniusu koje nijedan medij nije smeo da objavi     Da li će opet sve ostati Među nama?

 

Picture1b

Ključni dokaz o tome da Fresenius upravlja postupcima Udruženja pacijenata

Ključni dokaz o tome da Fresenius upravlja postupcima Udruženja dijaliznih pacijenata

Kao što se nepristrasni posmatrač naše dijalizne stvarnosti više puta mogao uveriti, predsednici tzv. Udruženja dijaliznih pacijenata, nikada nisu ni reč progovorili protiv dijalizne firme koja je višedecenijski dijalizni monopolista u zemlji Srbiji.

A isti ti predsednici su non-stop u medijima, oglašavaju se o svemu i svačemu, ravnopravno sa vodećim nefrološkim stručnjacima u ovoj državi.

Ni jedni ni drugi, nikada ne rekoše ni reč protiv firme FMC Srbija (ranije Hemomed-Hemofarm, kao zastupnik istog FMC).

Pod plaštom borbe za „interese pacijenata“ u svim svojim TV nastupima ili intervjuima, zastupali su zapravo interese svog sponzora, a to je prevashodno bio baš FMC.

Ti isti predsednici nisu naravno bili pogođeni nikakvim teškim uslovima u državnim dijaliznim centrima, jer su svi do jednoga sebi obezbedili sopstveni aparat i dijaliziraju se kod svoje kuće. O tome kako su izabrani i kako su postali večiti i nesmenjivi, pisano je u prethodnim postovima na ovom sajtu, ali je svima jasno da oni iz tih predsedničkih pozicija crpu neke koristi i nikada ih neće (dobrovoljno) napustiti. Zato i imamo nekoliko takvih „Udruženja pacijenata“, pri čemu ona međusobno uopšte ne komuniciraju, zbog sukoba oko (istih) sledbenika, uticaja i materijalno-finansijskih koristi.

Za situaciju u dijalizi Srbije, osim višedecenijskog monopoliste i korumpiranih političara i doktora, glavni krivci su upravo pacijenti, odnosno ovakvi njihovi predstavnici, tj. „Predsednici“. Šteta koju su oni, svojim dugogodišnjim nemoralom, naneli svojoj braći po bolesti, od kojih su pobegli na redovne HDF (4×6 sati nedeljno) u kućnim uslovima, ne može se opisati.

Naravno, iako već i vrapci na grani govore o ovim sumnjivim vezama dijaliznih firmi i tzv. predsednika „Udruženja pacijenata“, jako je teško pronaći prave dokaze o tome, jer čak i državni istražni organi imaju sažaljenja prema dijaliznim bolesnicima i uopšte ne istražuju žiro-račune, prihode, rashode i veze ovih „predsednika“ sa licima iz krupnog dijaliznog biznisa. A sve knjige, časopise, brošure, pamflete, proslave, akcije i bilo koja druga okupljanja ovih udruženja, finansiraju upravo dijalizne firme, koje time ostvaruju isključivo sopstvene (finansijske) interese, a ne interese pacijenata.

Da su im interesi pacijenata na poslednjem mestu uverićete se iz dokaza kojeg se DiaBloG dočepao i koji je sve nas ostavio u šoku.

Dakle, Direktor svih FMC bolnica u Srbiji (5 kom), ekonomista, vodeći menadžer firme FMC Srbija, pismenim putem, zvaničnom elektronskom komunikacijom odgovara svom doktoru, šta misli o udruženju pacijenata i kakve manipulacije priprema sa njima. Naime, doktor iz FMC-a ga je upozorio da neki postupci možda firmi donose ekonomsku korist, ali su etički i medicinski ti postupci prema pacijentima bruka i sramota!

Direktor mu na to odgovara, da napravi neku formalnu modifikaciju, da taj predlog usaglasi sa Glavnim FMC doktorom, a onda će pred pregovore sa RZZO da još malo napujdaju udruženje dijaliznih pacijenata, i to je to.

Pazite izraza: napujdaju. Oni nas pacijente tretiraju kao pse! Iskrenost koja mu se omakla, računajući da taj email nikada neće dospeti u javnost. (E, tu se prevario)

U svemu ostalom, direktor se složio sa zabrinutošću svog doktora, pa ga teši rečima da je sve on to lepo primetio, to oko ekonomske dobiti, a medicinskog i etičkog brukanja, ali to je brate surova slika stvarnosti, šta da se radi, sam si to lepo napisao, i sve je to tako, ali tako mora …

Mada, ironišući dalje, on mu „svečano obećava“ (aluzija na Titove pionire), da će on tu nešto preduzeti, između ostalog i time što će „napujdati udruženje dijaliziranih“ na Fond da malo povedu računa o tome koga i kako im upućuju u njihovu privatnu dijaliznu bolnicu.

Uostalom, evo originalnog teksta iz te elektronske komunikacije:

AD napujdava udruzenje bolesnika

Dakle, svi kojima smo ovo pokazali bili su šokirani. Takvo „daljinsko rukovođenje“ udruženjem pacijenata“, pa da li je to moguće da se to tako javno i samouvereno najavi?

A tek ta bahatost, bezosećajnost i otvoreni prezir, da se o istima izražava kao o psima, koje će lako napujdati, sve govori i o ličnosti i o firmi u kojoj je dogurao do najviše pozicije.

Ruku na srce, to govori i o realnom statusu, koji pacijenti (ili njihova „udruženja“) imaju kod pomenute firme.

A to je upravo ono što nas najviše i boli. Zašto su se naši „Predsednici“ udruženja pacijenata spustili na taj nivo da ih se može kupiti i napujdati za šaku dinara ili čega već.

I o kome se tu tačno radi, o kom „udruženju“ ili „Predsedniku“ je reč?

Nažalost, to iz ovog dela komunikacije nismo mogli saznati (mada ćemo nastojati dobiti još ovakvog materijala), ali našli smo na internetu podatke, koja „udruženja“ i koji „Predsednici“ su se posle toga pojavljivali u javnosti i povodom čega: (kliknite na ovde ponuđene naslove:

Sa kućne HD protestvuju za pacijente na dijalizi kod privatnika, ko i zašto? 28.04.2012.

Ko sa svoje kućne dijalize organizuje protest za dijaliznog privatnika, 19.04.2012.

I ove godine ista priča, oni sa kućne HD se zalažu za povećanje posla u privatnim HD bolnicama, 12.04.2013. )

Na kraju, šta reći, a ne zalajati …

.

DiaBloG – 2013

.

Ne pada sneg da pokrije ...

Dopuna prethodnog teksta, novim podacima:

I ove 2014. godine ista priča, opet plaćena kampanja u Novostima, da se popune kapaciteti privatnika, a po višim cenama, kućni Predsednici Pacijenata neumorni 14.07.2014. (klikni ovde).

.     .     .

Još sličnih tekstova:

Privatne bolnice za hemodijalizu    Smrtnost kod privatnika    Tajna ispitivanja na Srbima u privatnim HD centrima  Serviser sprečio skandal i zatvaranje bolnice za hemodijalizu   Republički Zavod za zdravstveno osiguranje čuva monopol firmi „Fresenijus MC“   Doktorka otpuštena iz FMC-a jer je brinula o pacijentima    Dosije XXXXXXXL – nastavak internet natpisa o mahinacijama firme FMC    Nevoljni učesnici u FMC ispitivanju smrti uživo – obelodanjen projekat MONDO.       Ispitati političku pozadinu cene dijalize    Kako izgleda briga o pacijentima u Fresenius dijaliznim centrima u Srbiji, I deo.    Afera “Dialiks” – otkriveni delovi prepiske iz Freseniusove internet mreže u Srbiji, II deo.    Afera “Dialiks” – otkriveni delovi prepiske iz Freseniusove internet mreže u Srbiji, III deo.    600 000 dinara mesečno je malo mnogo, ali naći ćemo način …- Dialiks IV   Prilika da se zaradi još malo para …- Dialiks V    O Freseniusovim aparatima, dijalizatorima, koncentratima, jonometrima i ostaloj opremi, ali iskreno, iznutra, od njih samih-Dialiks VI    Dialeaks dokumenti: Stenogram sastanka lekara i direktora FMC Beograd    Pljačka države po tipu mašine    Strategija dijalizno-farmaceutskog biznisa u Srbiji: manipulacije i prevare sirotinje raje   Thanksgiving Day   Mučenik iz Banjaluke    Ponovo problemi sa Frezenijusovim aparatima i dijalizatorima     Afera plus: Kako Fresenius namiče profit u Republici Srpskoj?    Kako nam se nabavljaju dijalizatori?     Preko 5000 sudskih postupaka protiv Freseniusa – pacijenti pokrenuli     Otkrivamo: ko su novinari, mediji i bolesnici koji zastupaju interese dijaliznog privatnika?    Rasprava između Fonda zdravstva i Freseniusa, te odluka Državne komisije o nabavci dijalizatora      Protestno pismo japanske dijalizne firme Nipro srpskom Fondu zdravstva    I Narodna Republika Kina pokrenula istragu protiv Freseniusa    Skandal: pare namenjene poplavljenima dali Frezeniusu!!!      Afera plus: kako Fresenius namiče profit u Republici Srbiji     Šamar državnom zdravstvu na koji nije odgovoreno     Pismo o Freseniusu koje nijedan medij nije smeo da objavi     Da li će opet sve ostati Među nama?

 

.

Njega ne mozes napujdati

.

Picture1b

Vesti sa sajtova na srpskom jeziku

2017.09.10. Deset-najgorih-zdravstvenih-prevara-koje-su-progurane-kao-nauka/

2017.09.06.  Bolesti-koje-su-izmislili-kako-bi-na-nama-zaradili

2017.09.03. Vaseljenska.com/vesti-dana/voda-u-bocicama-je-prevara/

2017.08.17.  //www.srbijadanas.net/diklofenak-izaziva-infarkt/

2016.10.15.  Farmakomafija, zdravstvo Srbije, tržišni uslovi i posledice po sve nas

2016.09.22.  Zašto kod nas nema novog leka protiv C-hepatitisa?

2016.07.27.  Teške reči među pacijentima izazovu vatrenu diskusiju

2016.05.15.  Jeziva-teorija-farmaceuti-ubijaju-lekare-zbog-lekova-protiv-raka/

2016.05.05.  Zbogom kadaveričnoj transplantaciji, mrtve će oživeti

2016.05.09.  Otrov iz hrane možete izbeći, ali iz dijalizatora ne možete

2016.01.16.  Gde Fresenijus uđe tu transplantacija ne raste!

2016.01.14.  Ovde besplatno preuzmite drugi broj našeg časopisa „Dijaliza“

2016.01.14.  Vladan Blagojević, dijalizni bolesnik, o svom iskustvu sa transplantacijom

2016.01.10.  Crkni-sirotinjo-sistem-zdravstvene-zastite-u-Srbiji/

2015.12.31.  Situacija u transplantaciji i nefrologiji Kliničkog centra Srbije

2015.12.25.  Kako se utvrđuje podobnost za uzimanje organa – otac spasio „umrlog“ sina

2015.10.27.  Zbog neispravne vode za HD zabranjen rad dijalize U Ćupriji

2015.10.01.  Američki farmaceutski menadžer – ikona moderne pohlepe.

2015.09.29.  Kako i zašto nas je farmakomafija prevarila u vezi holesterola

2015.09.08.  Putin naredio da Rusija prestane uvoziti lekove sa Zapada

2015.09.06.  Farmakomafija lekovima godišnje ubije najmanje 750 ljudi

2015.04.29.  Pravi primer za podsticanje zaveštanja i učlanjenje u eurotransplant

2015.04.06.  Prevozili mrtvace na hemodijalizu i tako ostvarivali profit

2015.03.02.  Kako posle ovoga verovati u rezultate prečišćenosti vode za dijalizu?

2015.02.21.  Zapadna transplantacija: kako u Nemcu kuca srce Srbina sa Kosova

2015.02.21.  Za razliku od Beograda, Banjaluka brine o zdravlju svojih stanovnika

2015.02.19.  Zapadno zdravstvo je moderno, uređeno, ali bez dovoljno izazova

2015.01.21.  Umro Kemal Monteno, dva meseca posle transplantacije bubrega

2014.12.19.  Ovo je drugo srce,   a ovo je prvo: 11.05.2014.

2014.12.14.  U borbi za državne pare veliki proboj privatnika i farmakomafije

2014.12.12.  Malo i nedovoljno – prikazan je samo deo HD problema

2014.11.27.  Investitori više i ne skrivaju svoje ciljeve i svoja obeležja

2014.11.17.  Kemalu Montenu transplantiran kadaverični bubreg u Zagrebu

2014.09.06.  Bio sam vernik Farmakomafije – zakasnelo priznanje jednog lekara

2014.07.22.  Riba s glave smrdi, a lekari s lekarske komore

2014.07.22.  Pacijenti sve znaju i oni nepogrešivo procene ko je dobar doktor

2014.07.06.  Medicina zasnovana na zaradi – kako se mulja sa ispitivanjem lekova

2014.06.28.  Enormne zarade farmakomafije na lečenju raka iako lek ne postoji

2014.06.19.  Najveći kriminal u zdravstvu Srbije je povezan sa ortopedijom i Freseniusom

2014.06.13.  Postavljaju menadžere jer su menadžeri nemilosrdniji prema pacijentima

2014.06.12.  Profesionalni licemeri: agenti farmakomafije na sebi to ne primenjuju

2014.05.16.  Ne treba dozvoliti strancima da kupuju zdravstvo jedne države

2014.05.10.  Farmakomafija ne krade samo preko dijaliznog materijala, nego …

2014.05.04.  I drug Tito je lečen hemodijalizom, intervju njegovog lekara

2014.04.14.  Konačno jedna sjajna vest: hepatitis C potpuno pobedjen

2014.04.04.  Diše na cevčicu posle pregleda kod pohlepnog privatnika

2014.02.22.  I drugi pišu o kriminalu sa ispitivanjem lekova na ljudima

2014.02.19.  Slobodno prijavite lekara koji vas šalje na dijalizu kod privatnika

2014.02.12.  Muke transplantiranih pacijenata sa zdravstvenom birokratijom

2014.02.12.  Tržište sve reguliše, zdravlje je najvažnije pa se najviše i plaća

2014.02.09.  Niko više nikada neće verovati privatnim farmakološkim kompanijama

2014.02.07.  Sad će menadžeri, inspektori i drugi činovnici da nam odredjuju lekove

2014.02.05.  Stvoreni veštački krvni sudovi koji se sami pretvaraju u prirodne

2014.01.29.  Horor – šta sve izazivaju problemi i predrasude u vezi sa dijalizom

2014.01.28.  Šta sve jedemo i pijemo, dobro je da smo još i živi

2014.01.19.  Propala država: dramaturzi vode bolnice, a lekari čuvaju koze

2014.01.11.  Osnovne stvari koje treba znati o raku, da bi se na vreme uočio

2014.01.09.  Kako ishranom smanjiti loš (LDL) holesterol

2014.01.07.  Revolucija – bakterije roboti koje ubijaju samo ćelije raka

2013.12.22.  Opet malo o preventivi: osam navika koje ubijaju bubrege

2013.12.16.  Tačna analiza zdravstva Srbije, tekst Dr Milutina Miloševića

2013.12.13.  Država u kojoj se ne može ni umreti kao čovek

2013.12.12.  Privatizacija zdravstva – demontaža socijalne države – pljačkanje naroda

2013.12.12.  Privatizujmo zdravstvo, kao i sve drugo, i odmah će funkcionisati

2013.12.05.  Kakva budalaština: u zdravstvo uvoditi kapitalističke metode

2013.11.29.  Tačna analiza zdravstva Srbije – potpisujemo svi!

2013.11.20.  Naucnici stvorili antibiotik na koji bakterije ne sticu otpornost

2013.11.15.  Zapadni modeli: najvažnija je medijska promocija, a ne lečenje

2013.11.10.  Jedna drugačija analiza rada humanitarnih organizacija, članak I.Ž.

2013.11.09.  U srpskoj nauci najvažnije je uzeti pare za promociju nauke

2013.11.07.  Evropske firme imaju strogu kontrolu zdravstvene ispravnosti hrane

2013.11.07.  Potpuna istina o vitaminima, koju vam trgovci nikada neće reći

2013.11.04.  Još jedna zapadna big-pharma potplaćivala lekare i varala pacijente

2013.11.04.  Ko je krivlji? Prepucavaju se preko naših creva i želuca

2013.11.01.  Sve pohvale porodici bicikliste, ostale treba samo platiti

2013.11.01.  Verovatno je samoreklama, ali svi prenose priču – o veštačkoj krvi

2013.10.31.  Javna je tajna da porodice manipulišu sa bolesnim i invalidima

2013.10.30.  Nemamo ni za leba, a oni nam preporučuju voće i zdravu hranu

2013.10.22.  Ono što smo najavili još 15.04.13: i GMO je uslov koji moramo prihvatiti

2013.10.17.  Podmićivanje stručnjaka, Profit važniji od zdravlja, skandal u EU

2013.10.10.  Kako farmakomafija manipuliše strahom od bolesti – izmišlja bolesti i plaši ljude

2013.09.29.  Napokon nešto novo u lečenju hepatitisa C, lek se zove sofosbuvir

2013.09.24.  Uz overenu knjižicu na hemodijalizu sa obe strane Drine, ako ne slažu

2013.09.22.  Konkurencija ne dozvoljava da prorade besplatno dati aparati za dijalizu

2013.09.21.  Posle punih 14 godina nerada, konačno se krenulo: transplantirano i srce

2013.09.07.  Ruski naučnici otkrili aspirin koji ne oštećuje želudac

2013.09.05.  Celokupna javnost je bila na pravoj strani, na strani pacijenata

2013.09.04.  POBJEDA! Štrajkom se izborili za invalidnost i HDF za sve pacijente!

2013.09.04.  Frezenijusovi plaćenici odvraćali pacijente od borbe za svoja prava!

2013.09.04.  Ko nije spreman da mre za svoja prava, neće ih ni dobiti – poruka je jasna

2013.08.29.  Zahtev monopoliste: Ne smete otvarati nove dijalizne centre – se poštuje

2013.08.28.  Apel vlasti i narodu: Spriječite kolektivno samoubistvo bubrežnih bolesnika

2013.08.22.  Reforme zdravstva su svuda iste i vrše se sa istim ciljem, tvrdi Džon Lister

2013.08.20.  Izgubljeno poverenje je organ koji se ne može transplantirati

2013.08.19.  Mašinbravar iz Borče i današnje srpsko zdravstvo, jedna realna priča

2013.08.15.  Situacija u Rep. Srpskoj: Samo Strajk Srbina Spasava, i na hemodijalizi, takodje

2013.08.07.  Vest pod oznakom HITNO! Svi dijalizni bolesnici kreću u štrajk, do kraja…

2013.08.07.  Konačno jedan pozitivan primer kako se treba boriti za prava na dijalizi

2013.07.30.  Koliko dece se može poslati na lečenje u inostranstvo za 90 miliona evra?

2013.07.23.  Svi manipulišu Udruženjima pacijenata, u EU je takođe ista praksa.

2013.07.22.  Kriminal u zdrvstvu Srbije i kako ga se rešiti, tekst M.G.

2013.07.19.  Retko pametan stav o prikupljanju dobrovoljnih priloga za lečenje u inostranstvu

2013.07.18.  Kako postati privatnik u državnoj bolnici. To može samo u Srbiji. Članak P.M.

2013.07.10.  U transplantaciji je sve regulisano procedurama tako da nema nikakvog rizika

2013.07.06.  Raste briga za pacijente u Srbiji.  članak Vesti-net

2013.07.04.  Minijaturna ljudska jetra uzgajena kod miša, uspeh japanske nauke.

2013.07.03._Pogodite ko je sakrio 250 besplatno datih dijaliznih aparata i zašto? Članak K.Ž.

2013.06.27.  Kapitalizam, zapadno zdravstvo i lekarska etika, Hipokrat u SAD, clanak D.M.

2013.06.26.  Infekcije mokraćnih puteva, cistitis-upala-besike-i-mokracnih-kanala

2013.06.26.  Kako naši lekari  (mal)tretiraju  pacijente.  Članak V.M.

2013.06.25.  Simens potrošio 50 miliona evra na podmićivanje balkanskih ‘stručnjaka’.

2013.06.22.  Kakav odnos imate? I od toga puno zavisi, članak psihoterapeuta Z.M.

2013.06.22.  Farmakomafija plaća rad Etičkog odbora Kliničkog centra, gde to ima?

2013.06.21.  Kako se namestaju tenderi u zdravstvu, uključujući i dijalizu, clanak B.V.

2013.06.20.  Za manje od godinu dana ljudski organi će biti odgajani u svinjama, D.Telegraf

2013.06.20.  Da li su kamere i policija na tenderima rešenje problema, clanak J.B.

2013.06.18.  Besplatna dijaliza turistima u Budvi, Kotoru i H-Novom, članak u Novostima, M.S.

2013.06.06.  Korumpirani lekari, političari i organizacije UN, glavni kradljivci organa

2013.06.04.  Diverzija ili kvar na sistemu reverzne osmoze u kruševačkoj dijalizi. Tanjug

2013.06.04.  Svet je pun žrtava pljačkaškog kapitalizma. Primer iz Crne Gore

2013.06.02.  Svuda u svetu su siromasi ogledni kunici farmaceutskih koncerna, clanak D.W.

2013.05.30.  Najcesci i najuobicajeniji sistem korupcije u zdravstvu Srbije, vazi i za dijalizu.

2013.05.28.  Moralna propast: siromasi kao pokusni kunići pohlepne farmakomafije

2013.05.27.  Otkriven lek protiv raka, ali farmakomafija nije zainteresovana, nema zaradu

 2013.05.17.  Kako ce Srbi poboljsati transplantaciju gradjana zapadnih zemalja

2013.05.12.  Nekada su Zapadni Nemci koristili i Istočne Nemce kao zamorčiće, a danas?

2013.05.06.  Dijalizni pacijenti iz Freseniusa spremni na bojkot dijalize. Clanak S.Č.

2013.05.06.  Lakša primena insulina, veliki pomak u terapiji dijabetesa, clanak I.C.

2013.05.05.  Svi smo u kandžama farmaceutske mafije, clanak J.J.

2013.04.15.  Bog da poživi Haralda Ota, prvog uzgajivača bubrega, članak BBCa.

2013.04.12.   Ponovo se oglasili plaćeni lobisti FMC-a, a proširenje državnih centara? clanak B.R.

2013.04.07. Trgovina ljudskim organima-zapad nece zaustaviti svoju industriju smrti, clanak B.A.

2013.04.07.  Dijalizni-pacijenti-u-RS-u-sve-tezem-polozaju. Clanak D.S.

2013.04.06.  Cetiri podmukla neprijatelja bubrega

2013.04.04.  Jedan kasapin iz Medicusa priznao sve, clanak D.Z. i E.R.

2013.03.29.  Vek transplantacionog kriminala, clanak Z.M.

2013.02.28.  Fresenius odbija da radi dijalize u Delnicama i Gospiću za 97 evra po HD

2013.03.27.  Smrt nije rutina, komentar B.V.

2013.03.27.  Bahatost i lopovluk na sve strane, clanak R.B.

2013.03.25.  Posle bombardovanja sad cemo da vas proucavamo, vrlo je interesantno, clanak BBC

2013.03.25.  Korupcija u zdravstvu Hrvatske, isti principi samo drugi akteri, clanak dr B.S.

2013.03.03.  Frezenijus korupcija i dijaliza u Republici Srpskoj. Video zapis, nezavisnih novinara RTRS

2013.02.22.  Lek “Folnak” povucen iz prometa jer je neispravan

2013.01.24.   Zbogom dijalizi, japanci iz maticnih celija stvorili bubrezno tkivo

2013.01.03.  Transplantolozi u Nemackoj korumpirani kao i u drugim zemljama, clanak D.J

2012.11.27.  Kriminal u naučnim radovima i naučnim istraživanjima o efikasnosti lekova

2012.12.26.  Posle kapitulacije sledi kapitalizam-lekari koji bolje lece bice manje placeni, clanak J.S.

2012.11.14.   Po kutiji leka doktori dobijaju 8% od cene, svuda je isto

2012.11.14.  Razradjena sistemska korupcija u svim klinikama, lepak-za pare, clanak I.B.

2012.11.13.  Koliko medicinskih naučnih studija donosi pogrešne rezultate zbog uticaja novca?

2012.09.21.  Još malo o dijeti za bolesnike u hroničnoj bubrežnoj slabosti (insuficijenciji)

2012.09.15.  Priznanje stručnjaka-50% lekova je neefikasno, 5% je čak štetno

2012.07.13.   Kućna hemodijaliza i razne mogućnosti koje ona pruža, clanak T.M.S.

2012.08.08.  Jedan retki otkriveni primer korumpiranja lekara od strane farma-kompanije, Tanjug

2012.06.29.  Propala-drzava-institucije-progone-lekare-koji-prijavljuju-korupciju

2012.03.28.  Potukli se na dijalizi, ali zbog kosarke, a ne zbog dijalize, clanak RTS

2012.02.05.  Zbog dijabetesa Kemal Monteno zavrsio na dijalizi, clanak I.V.

2012.03.16.  Za aparate koji nisu Freseniusovi nikada nema mesta, clanak D.D.

2012.03.14.  Za aparate koji nisu Freseniusovi nikada nema mesta, clanak S.T. i S.B.

2012.01.24.  Dogadjaji vezani za hemodijalizu u Kraljevu od maja 2011. do marta 2012.

2012.xx.yy.  Korupcija u KCS obuhvata i nabavku Hemomedovih dijalizatora, clanak A.L.

2012.xx.yy.  Korupcija u zdravstvu Pomoravlja obuhvata i Frezenijusovu dijalizu

2011.09.29.  Jos jedan dozivotni Predsednik se zbog neceg ili nekog, javio. Clanak B.R.

2011.07.09.  Vrbuju pacijente u državnoj bolnici da im dodju privatno, clanak L.O.

2011.06.05.  Nepostivanje standarda u dijalizi izazvalo sirenje zutice u Makedoniji, clanak J.J.

2011.04.13.  Korupcija u zdravstvu teska 500 miliona evra, clanak S.T.

2011.04.12.  Doktor koji je trzisno orijentisan prepoznaje nacin svog vrednovanja, clanak M.D.

2010.12.18.  Dijaliza-kosovskih-bubrega, clanak A.M.

2010.06.15.  Hrvatski nefrolozi bili pošteniji – protivili se privatizaciji dijaliza.pdf

2010.05.24.  Zašto njoj niko ne pokloni aparat za kućnu hemodijalizu, članak J.T.

2010.02.21.  Kako je oglas za Fresenius raspisan na 03. januar? Ipak, nije im uspelo, članak V.S.

Picture1b